Mindstereserver

 1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/8), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 6.
 2. Meddelelse fra ECB om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af misligholdelse af pligten til at holde mindstreserver EFT C 39 af 11.2.2000, s. 3.
 3. ECB's forordning (EF) nr. 2548/2000 af 2. november 2000 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euroen i Grækenland (ECB/2000/11), EFT L 291 af 18.11.2000, s. 28.
 4. Henstilling fra ECB af 1. marts 2001 om en rådsforordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om ECB's anvendelse af mindstereserver (ECB/2001/2), EFT C 89 af 20.3.2001, s. 4.
 5. ECB's forordning af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9), EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.Læs mere
  1. ECB's forordning (EF) nr. 1052/2008 af 22. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2008/10), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 14.
  2. ECB's forordning (EU) nr. 1358/2011 af 14. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), EUT L 338 af 21.12.2011, s. 51.
  3. Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2015  EUT C 342 af 1.10.2014, s. 3.
  4. ECB's forordning (EU) nr. 1376/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 79.
  5. Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2016 EUT C 227 af 16.7.2015, s. 4.
  6. ECB's forordning (EU) 2016/1705 af 9. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) om anvendelse af mindstereserver  (ECB/2016/26), EUT L 257 af 23.9.2016, s. 10.
  7. Forordning ECB/2003/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 23.9.2016, s. .
 6. ECB's forordning (EF) nr. 1637/2006 af 2. november 2006 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Slovenien (ECB/2006/15), EUT L 306 af 7.11.2006, s. 15.
 7. ECB's forordning (EF) nr. 1348/2007 af 9. november 2007 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Cypern og i Malta  (ECB/2007/11), EUT L 300 af 17.11.2007, s. 44.
 8. ECB's beslutning af 28. oktober 2008 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Slovakiet (ECB/2008/14), EUT L 319 af 29.11.2008, s. 73.
 9. ECB's afgørelse af 26. oktober 2010 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Estland  (ECB/2010/18), EUT L 285 af 30.10.2010, s. 37.
 10. Afgørelse om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Letland  (ECB/2013/41), EUT L 3 af 8.1.2014, s. 9.
 11. ECB's afgørelse af 21. oktober 2014 om overgangsbestemmelser for ECBs anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Litauen  (ECB/2014/42), 21.10.2014.