Minimální rezervy

 1. Nařízení ECB (ES) č. 2548/2000 ze dne 2. listopadu 2000 o přechodných ustanoveních k uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Řecku (ECB/2000/11), Úř. věst. L 291, 18. 11. 2000, s. 28.
 2. Nařízení ECB (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9), Úř. věst. L 250, 2. 10. 2003, s. 10.
  1. Nařízení ECB (ES) č. 1052/2008 ze dne 22. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2008/10), Úř. věst. L 282, 25. 10. 2008, s. 14.
  2. Nařízení ECB (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), Úř. věst. L 338, 21. 12. 2011, s. 51.
  3. Indikativní kalendář udržovacích období minimálních rezerv v roce 2015 Úř. věst. C 342, 1. 10. 2014, s. 3.
  4. Nařízení ECB (EU) č. 1376/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 79.
  5. Indikativní kalendář udržovacích období pro minimální rezervy v roce 2016 Úř. věst. C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
  6. Nařízení ECB (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv  (ECB/2016/26), Úř. věst. L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
  7. Nařízení ECB/2003/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 23. 9. 2016, s. .
 3. Nařízení ECB (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15), Úř. věst. L 306, 7. 11. 2006, s. 15.
 4. Nařízení ECB (ES) č. 1348/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Kypru a na Maltě  (ECB/2007/11), Úř. věst. L 300, 17. 11. 2007, s. 44.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 28. října 2008 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Slovensku (ECB/2008/14), Úř. věst. L 319, 29. 11. 2008, s. 73.
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 26. října 2010 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Estonsku  (ECB/2010/18), Úř. věst. L 285, 30. 10. 2010, s. 37.
 7. Rozhodnutí o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Lotyšsku  (ECB/2013/41), Úř. věst. L 3, 8. 1. 2014, s. 9.
 8. Rozhodnutí o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Litvě (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.