Минимални резерви

 1. Регламент (EО) № 2548/2000 на ЕЦБ от 2 ноември 2000 година относно преходни разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Гърция  (ЕЦБ/2000/11), OВ L 291, 18.11.2000 г., стр. 28..
 2. Регламент (ЕО) № 1745/2003 на ЕЦБ от 12 септември 2003 година за прилагане на изискването за минимални резерви  (ЕЦБ/2003/9), OВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10..
  1. Регламент (ЕО) № 1052/2008 на ЕЦБ от 22 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2008/10), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 14..
  2. Регламент (ЕС) № 1358/2011 на ЕЦБ от 14 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26), OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51..
  3. Указателен календар на периодите на поддържане на резервите през 2015 година OВ C 342, 1.10.2014 г., стр. 3..
  4. Регламент (ЕС) № 1376/2014 на ЕЦБ от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2014/52), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 79..
  5. Указателен календар за периодите на поддържане на резервите през 2016 година OВ C 227, 16.7.2015 г., стр. 4..
  6. Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
  7. Регламент ЕЦБ/2003/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 23.9.2016 г., стр. ..
 3. Регламент (ЕО) № 1637/2006 на ЕЦБ от 2 ноември 2006 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Словения  (ЕЦБ/2006/15), OВ L 306, 7.11.2006 г., стр. 15..
 4. Регламент (ЕО) № 1348/2007 на ЕЦБ от 9 ноември 2007 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еурото в Кипър и Малта  (ЕЦБ/2007/11), OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 44..
 5. Решение на ЕЦБ от 28 октомври 2008 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Словакия (ЕЦБ/2008/14), OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 73..
 6. Решение на ЕЦБ от 26 октомври 2010 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Естония  (ЕЦБ/2010/18), OВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 37..
 7. Решение относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Латвия  (ЕЦБ/2013/41), OВ L 3, 8.1.2014 г., стр. 9..
 8. Решение на ЕЦБ от 21 октомври 2014 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждането на еврото в Литва (ЕЦБ/2014/42), 21.10.2014.