Instrumenti denarne politike

Splošni okvir

 1. Smernica ECB (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 3.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB (EU) 2015/732 z dne 16. aprila 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 22.
  2. Smernica ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27), UL L 282, 28. 10. 2015, str. 41.Dodatne informacije
  3. Smernica ECB (EU) 2016/64 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 25.
  4. Smernica ECB (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 102.
  5. Smernica ECB (EU) 2017/1362 z dne 18. maja 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2017/12), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 26.
  6. Smernica ECB (EU) 2018/570 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/3), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 23.
  7. Smernica ECB (EU) 2019/1032 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/11), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 64.
  8. Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 8. 8. 2019, str. .
 2. Smernica ECB (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 30.
  1. Smernica ECB (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 117.
  2. Smernica ECB (EU) 2018/571 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/4), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 45.
  3. Smernica ECB (EU) 2019/1033 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/12), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 75.
  4. Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 5. 8. 2019, str. .
 3. Smernica ECB (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 11.Dodatne informacije
 4. Sklep ECB z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2014/34), UL L 258, 29. 8. 2014, str. 11.
  1. Sklep ECB (EU) 2015/299 z dne 10. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2015/5), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 27.
  2. Sklep ECB (EU) 2016/811 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/11), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 129.
  3. Sklep ECB/2014/34 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 4. 2016.
 5. Sklep ECB (EU) 2015/509 z dne 18. februarja 2015 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv  (ECB/2015/9), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
 6. Sklep ECB (EU) 2016/810 z dne 28. aprila 2016 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/10), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 107.
  1. Sklep ECB (EU) 2016/1974 z dne 31. oktobra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/30), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 7.
  2. Sklep ECB/2016/10 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 10. 2016.
  3. Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
 7. Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
  1. Sklep ECB (EU) 2019/1558 z dne 12. septembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/28), UL L 238, 16. 9. 2019, str. 2.
  2. Sklep ECB (EU) 2020/407 z dne 16. marca 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2020/13), UL L 80, 17. 3. 2020, str. 23.
 8. Sklep ECB (EU) 2019/1743 z dne 15. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31), UL L 267, 21. 10. 2019, str. 12.Dodatne informacije

Začasni okvir

 1. Sklep ECB z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/5), UL L 124, 20. 5. 2010, str. 8.
 2. Sklep ECB z dne 20. marca 2013 o razveljavitvi sklepov ECB/2011/4 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država, ECB/2011/10 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država, ECB/2012/32 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in ECB/2012/34 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2013/5), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 21.Dodatne informacije
 3. Sklep ECB z dne 28. junija 2013 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/13 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper  (ECB/2013/21), UL L 192, 13. 7. 2013, str. 75.Dodatne informacije
 4. Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/46), UL L 348, 4. 12. 2014, str. 27.
  2. Smernica ECB (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 123.
  3. Smernica ECB (EU) 2018/572 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2018/5), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 49.
  4. Smernica ECB (EU) 2019/1034 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2019/13), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 79.
  5. Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  24. 6. 2019.
 5. Sklep ECB z dne 9. julija 2014 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/22 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper, in Sklepa ECB/2013/36 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatne informacije
 6. Sklep ECB (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev  (ECB/2014/45), UL L 1, 6. 1. 2015, str. 4.
  1. Sklep ECB (EU) 2015/1613 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2015/31), UL L 249, 25. 9. 2015, str. 28.
  2. Sklep ECB (EU) 2017/102 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/3), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 55.
  3. Sklep ECB/2014/45. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
  4. Sklep ECB (EU) 2017/1361 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/15), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 24.
 7. Sklep ECB (EU) 2015/300 z dne 10. februarja 2015 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
 8. Sklep ECB (EU) 2016/457 z dne 16. marca 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2016/5), UL L 79, 17. 3. 2016, str. 41.
 9. Sklep ECB z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16), UL L 157, 15. 6. 2016, str. 28.
  1. Sklep ECB (EU) 2017/103 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/4), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 57.
  2. Sklep ECB/2016/16. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
  3. Sklep ECB (EU) 2017/1359 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/13), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 20.
  4. Sklep ECB (EU) 2020/441 z dne 24. marca 2020 o spremembi Sklepa ECB (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 5.
 10. Sklep ECB (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), UL L 208, 17. 8. 2018, str. 91.Dodatne informacije
 11. Sklep ECB (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (prenovitev)  (ECB/2020/8), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
 12. Sklep ECB (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 12.Dodatne informacije
 13. Sklep ECB (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 1.

Pravni akti, ki so prenehali veljati

 1. Uredba (ES) št. 1053/2008 ECB z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/11), UL L 282, 25. 10. 2008, str. 17.
 2. Sklep ECB z dne 14. novembra 2008 o izvajanju Uredbe ECB/2008/11 z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja  (ECB/2008/15), UL L 309, 20. 11. 2008, str. 8.
 3. Smernica ECB z dne 21. novembra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja  (ECB/2008/18), UL L 314, 25. 11. 2008, str. 14.
  1. Smernica ECB z dne 10. decembra 2009 o spremembi Smernice ECB/2008/18 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2009/24), UL L 330, 16. 12. 2009, str. 95.
  2. Smernica ECB/2008/18. Neuradno prečiščeno besedilo [4a)-b)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 5. 2010.
 4. Sklep ECB z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2009/16), UL L 175, 4. 7. 2009, str. 18.
 5. Sklep ECB z dne 3. novembra 2011 o izvajanju drugega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2011/17), UL L 297, 16. 11. 2011, str. 70.
 6. Sklep ECB z dne 27. februarja 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2010/3 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2012/2), UL L 59, 1. 3. 2012, str. 36.Dodatne informacije
 7. Sklep ECB z dne 18. julija 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga  (ECB/2012/14), UL L 199, 26. 7. 2012, str. 26.Dodatne informacije