Instrumente de politică monetară

Cadru general

 1. Orientarea (UE) 2015/510 a BCE din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2014/60), JO L 91, 2.4.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea (UE) 2015/732 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (BCE/2015/20), JO L 116, 7.5.2015, p. 22.
  2. Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2015/27), JO L 282, 28.10.2015, p. 41.Informaţii suplimentare
  3. Orientarea (UE) 2016/64 a BCE din 18 noiembrie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală)  (BCE/2015/34), JO L 14, 21.1.2016, p. 25.
  4. Orientarea (UE) 2016/2298 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2016/31), JO L 344, 17.12.2016, p. 102.
  5. Orientarea (UE) 2017/1362 a BCE din 18 mai 2017 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2017/12), JO L 190, 21.7.2017, p. 26.
  6. Orientarea (UE) 2018/570 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2018/3), JO L 95, 13.4.2018, p. 23.
  7. Orientarea (UE) 2019/1032 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2019/11), JO L 167, 24.6.2019, p. 64.
  8. Orientarea BCE/2014/60. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 8.8.2019, p. .
 2. Orientarea (UE) 2016/65 a BCE din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2015/35), JO L 14, 21.1.2016, p. 30.
  1. Orientarea (UE) 2016/2299 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32), JO L 344, 17.12.2016, p. 117.
  2. Orientarea (UE) 2018/571 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2018/4), JO L 95, 13.4.2018, p. 45.
  3. Orientarea (UE) 2019/1033 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2019/12), JO L 167, 24.6.2019, p. 75.
  4. Orientarea BCE/2015/35. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 5.8.2019, p. .
 3. Orientarea (UE) 2019/671 a BCE din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)  (BCE/2019/7), JO L 113, 29.4.2019, p. 11.Informaţii suplimentare
 4. Decizia BCE din 29 iulie 2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2014/34), JO L 258, 29.8.2014, p. 11.
  1. Decizia (UE) 2015/299 a BCE din 10 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2015/5), JO L 53, 25.2.2015, p. 27.
  2. Decizia (UE) 2016/811 a BCE din 28 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/11), JO L 132, 3.5.2016, p. 129.
  3. Decizia BCE/2014/34 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 28.4.2016.
 5. Decizia (UE) 2015/509 a BCE din 18 februarie 2015 de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare  (BCE/2015/9), JO L 91, 2.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
 6. Decizia (UE) 2016/810 a BCE din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/10), JO L 132, 3.5.2016, p. 107.
  1. Decizia (UE) 2016/1974 a BCE din 31 octombrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2016/30), JO L 304, 11.11.2016, p. 7.
  2. Decizia BCE/2016/10 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 31.10.2016.
  3. Decizia (UE) 2019/1312 a BCE din 22 iulie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/22), 29.7.2019.
 7. Decizia (UE) 2019/1311 a BCE din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/21), 29.7.2019.
  1. Decizia (UE) 2019/1558 a BCE din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/28), JO L 238, 16.9.2019, p. 2.
  2. Decizia (UE) 2020/407 a BCE din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2020/13), JO L 80, 17.3.2020, p. 23.
 8. Decizia (UE) 2019/1743 a BCE din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31), JO L 267, 21.10.2019, p. 12.Informaţii suplimentare

Cadru temporar

 1. Decizia BCE din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5), JO L 124, 20.5.2010, p. 8.
 2. Decizia BCE din 20 martie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2011/4 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez, a Deciziei BCE/2011/10 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez, a Deciziei BCE/2012/32 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, precum şi a Deciziei BCE/2012/34 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanţiilor exprimate în monedă străină (BCE/2013/5), JO L 95, 5.4.2013, p. 21.Informaţii suplimentare
 3. Decizia BCE din 28 iunie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2013/13 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/21), JO L 192, 13.7.2013, p. 75.Informaţii suplimentare
 4. Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31), 18.7.2014.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/46), JO L 348, 4.12.2014, p. 27.
  2. Orientarea (UE) 2016/2300 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2016/33), JO L 344, 17.12.2016, p. 123.
  3. Orientarea (UE) 2018/572 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2018/5), JO L 95, 13.4.2018, p. 49.
  4. Orientarea (UE) 2019/1034 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2019/13), JO L 167, 24.6.2019, p. 79.
  5. Orientarea BCE/2014/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.6.2019.
 5. Decizia BCE din 9 iulie 2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/32), 18.7.2014.Informaţii suplimentare
 6. Decizia (UE) 2015/5 a BCE din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active  (BCE/2014/45), JO L 1, 6.1.2015, p. 4.
  1. Decizia (UE) 2015/1613 a BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31), JO L 249, 25.9.2015, p. 28.
  2. Decizia (UE) 2017/102 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2017/3), JO L 16, 20.1.2017, p. 55.
  3. Decizia BCE/2014/45. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 13.1.2017.
  4. Decizia (UE) 2017/1361 a BCE din 18 mai 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active  (BCE/2017/15), JO L 190, 21.7.2017, p. 24.
 7. Decizia (UE) 2015/300 a BCE din 10 februarie 2015 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă  (BCE/2015/6), 10.2.2015.
 8. Decizia (UE) 2016/457 a BCE din 16 martie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2016/5), JO L 79, 17.3.2016, p. 41.
 9. Decizia BCE din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16), JO L 157, 15.6.2016, p. 28.
  1. Decizia (UE) 2017/103 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/4), JO L 16, 20.1.2017, p. 57.
  2. Decizia BCE/2016/16. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 13.1.2017.
  3. Decizia (UE) 2017/1359 a BCE din 18 mai 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/13), JO L 190, 21.7.2017, p. 20.
  4. Decizia (UE) 2020/441 a BCE din 24 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 a BCE privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ  (BCE/2020/18), JO L 91, 25.3.2020, p. 5.
 10. Decizia (UE) 2018/1148 a BCE din 10 august 2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21), JO L 208, 17.8.2018, p. 91.Informaţii suplimentare
 11. Decizia (UE) 2020/187 a BCE din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (reformare)  (BCE/2020/8), JO L 39, 12.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
 12. Decizia (UE) 2020/188 a BCE din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare)  (BCE/2020/9), JO L 39, 12.2.2020, p. 12.Informaţii suplimentare
 13. Decizia (UE) 2020/440 a BCE din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie  (BCE/2020/17), JO L 91, 25.3.2020, p. 1.

Acte juridice care nu mai sunt în vigoare

 1. Regulamentul (CE) nr. 1053/2008 al BCE din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor  (BCE/2008/11), JO L 282, 25.10.2008, p. 17.
 2. Decizia BCE din 14 noiembrie 2008 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului BCE/2008/11 din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor  (BCE/2008/15), JO L 309, 20.11.2008, p. 8.
 3. Orientarea BCE din 21 noiembrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor  (BCE/2008/18), JO L 314, 25.11.2008, p. 14.
  1. Orientarea BCE din 10 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2008/18 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor  (BCE/2009/24), JO L 330, 16.12.2009, p. 95.
  2. Orientarea BCE/2008/18. Text consolidat neoficial [4 a) - b)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  28.5.2010.
 4. Decizia BCE din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate  (BCE/2009/16), JO L 175, 4.7.2009, p. 18.
 5. Decizia BCE din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate  (BCE/2011/17), JO L 297, 16.11.2011, p. 70.
 6. Decizia BCE din 27 februarie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2012/2), JO L 59, 1.3.2012, p. 36.Informaţii suplimentare
 7. Decizia BCE din 18 iulie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă  (BCE/2012/14), JO L 199, 26.7.2012, p. 26.Informaţii suplimentare