Instrumenty polityki pieniężnej

Przepisy ogólne

 1. Wytyczne EBC (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC (UE) 2015/732 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60)  (EBC/2015/20), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 22.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2015/1938 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/27), Dz.U. L 282 z 28.10.2015, str. 41.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej)  (EBC/2015/34), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 25.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2016/2298 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/31), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 102.
  5. Wytyczne EBC (UE) 2017/1362 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2017/12), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 26.
  6. Wytyczne EBC (UE) 2018/570 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/3), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 23.
  7. Wytyczne EBC (UE) 2019/1032 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2019/11), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 64.
  8. Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 8.8.2019, str. .
 2. Wytyczne EBC (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/35), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 30.
  1. Wytyczne EBC (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/32), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 117.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2018/571 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/4), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 45.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2019/1033 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/12)  (EBC/2019/12), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 75.
  4. Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 5.8.2019, str. .
 3. Wytyczne EBC (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona)  (EBC/2019/7), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 11.Dodatkowe informacje
 4. Decyzja EBC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2014/34), Dz.U. L 258 z 29.8.2014, str. 11.
  1. Decyzja EBC (UE) 2015/299 z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2015/5), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 27.
  2. Decyzja EBC (UE) 2016/811 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/11), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 129.
  3. Decyzja EBC/2014/34 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 28.4.2016.
 5. Decyzja EBC (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw  (EBC/2015/9), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
 6. Decyzja EBC (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/10), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 107.
  1. Decyzja EBC (UE) 2016/1974 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/30), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 7.
  2. Decyzja EBC/2016/10 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.10.2016.
  3. Decyzja EBC (UE) 2019/1312 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22), 29.7.2019.
 7. Decyzja EBC (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21), 29.7.2019.
  1. Decyzja EBC (UE) 2019/1558 z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2019/28), Dz.U. L 238 z 16.9.2019, str. 2.
  2. Decyzja EBC (UE) 2020/407 z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2020/13), Dz.U. L 80 z 17.3.2020, str. 23.
 8. Decyzja EBC (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31), Dz.U. L 267 z 21.10.2019, str. 12.Dodatkowe informacje

Przepisy tymczasowe

 1. Decyzja EBC z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5), Dz.U. L 124 z 20.5.2010, str. 8.
 2. Decyzja EBC z dnia 20 marca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2011/4 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii, decyzję EBC/2011/10 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii, decyzję EBC/2012/32 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką oraz decyzję EBC/2012/34 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2013/5), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 21.Dodatkowe informacje
 3. Decyzja EBC z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2013/21), Dz.U. L 192 z 13.7.2013, str. 75.Dodatkowe informacje
 4. Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31), 18.7.2014.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/46), Dz.U. L 348 z 4.12.2014, str. 27.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2016/2300 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2016/33), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 123.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2018/572 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2018/5), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 49.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2019/1034 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2019/13), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 79.
  5. Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.6.2019.
 5. Decyzja EBC z dnia 9 lipca 2014 r. uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/32), 18.7.2014.Dodatkowe informacje
 6. Decyzja EBC (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45), Dz.U. L 1 z 6.1.2015, str. 4.
  1. Decyzja EBC (UE) 2015/1613 z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2015/31), Dz.U. L 249 z 25.9.2015, str. 28.
  2. Decyzja EBC (UE) 2017/102 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/3), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 55.
  3. Decyzja EBC/2014/45. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
  4. Decyzja EBC (UE) 2017/1361 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami  (EBC/2017/15), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 24.
 7. Decyzja (UE) 2015/300 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką  (EBC/2015/6), 10.2.2015.
 8. Decyzja EBC (UE) 2016/457 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2016/5), Dz.U. L 79 z 17.3.2016, str. 41.
 9. Decyzja EBC (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2016/16), Dz.U. L 157 z 15.6.2016, str. 28.
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/103 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/4), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 57.
  2. Decyzja EBC/2016/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
  3. Decyzja EBC (UE) 2017/1359 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2017/13), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 20.
  4. Decyzja EBC (UE) 2020/441 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca decyzję EBC (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2020/18), Dz.U. L 91 z 25.3.2020, str. 5.
 10. Decyzja EBC (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21), Dz.U. L 208 z 17.8.2018, str. 91.Dodatkowe informacje
 11. Decyzja EBC (UE) 2020/187 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (wersja przekształcona)  (EBC/2020/8), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje
 12. Decyzja EBC (UE) 2020/188 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (wersja przekształcona)  (EBC/2020/9), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 12.Dodatkowe informacje
 13. Decyzja EBC (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii  (EBC/2020/17), Dz.U. L 91 z 25.3.2020, str. 1.

Akty prawne, które utraciły moc obowiązującą

 1. Rozporządzenie EBC (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/11), Dz.U. L 282 z 25.10.2008, str. 17.
 2. Decyzja EBC z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/15), Dz.U. L 309 z 20.11.2008, str. 8.
 3. Wytyczne EBC z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/18), Dz.U. L 314 z 25.11.2008, str. 14.
  1. Wytyczne EBC z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2009/24), Dz.U. L 330 z 16.12.2009, str. 95.
  2. Wytyczne EBC/2008/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [4 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 28.5.2010.
 4. Decyzja EBC z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2009/16), Dz.U. L 175 z 4.7.2009, str. 18.
 5. Decyzja EBC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji drugiego programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2011/17), Dz.U. L 297 z 16.11.2011, str. 70.
 6. Decyzja EBC z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2010/3 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji  (EBC/2012/2), Dz.U. L 59 z 1.3.2012, str. 36.Dodatkowe informacje
 7. Decyzja EBC z dnia 18 lipca 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych  (EBC/2012/14), Dz.U. L 199 z 26.7.2012, str. 26.Dodatkowe informacje