Monetaire beleidsinstrumenten

Algemeen kader

 1. Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2014/60), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer (EU) 2015/732 van de ECB van 16 april 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 22.
  2. Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2015/27), PB L 282 van 28.10.2015, blz. 41.Aanvullende informatie
  3. Richtsnoer (EU) 2016/64 van de ECB van 18 november 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie)  (ECB/2015/34), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 25.
  4. Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de ECB van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2016/31), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 102.
  5. Richtsnoer (EU) 2017/1362 van de ECB van 18 mei 2017 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2017/12), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 26.
  6. Richtsnoer (EU) 2018/570 van de ECB van 7 februari 2018 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2018/3), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 23.
  7. Richtsnoer (EU) 2019/1032 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2019/11), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 64.
  8. Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 8.8.2019, blz. .
 2. Richtsnoer (EU) 2016/65 van de ECB van 18 november 2015 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2015/35), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 30.
  1. Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2016/32), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 117.
  2. Richtsnoer (EU) 2018/571 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2018/4), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 45.
  3. Richtsnoer (EU) 2019/1033 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2019/12), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 75.
  4. Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geconsolideerde tekst  PB L  van 5.8.2019, blz. .
 3. Richtsnoer van de ECB van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2014/9), PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56.
  1. Richtsnoer van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2014/22), PB L 168 van 7.6.2014, blz. 118.
  2. Richtsnoer (EU) 2015/1575 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door de nationale centrale banken  (ECB/2015/28), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 13.
  3. Richtsnoer ECB/2014/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 22.9.2015.
  4. Richtsnoer (EU) 2019/671 van de ECB van 9 april 2019 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (herschikking) (ECB/2019/7), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 11.
 4. Besluit van de ECB van 5 juni 2014 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (ECB/2014/23), PB L 168 van 5.6.2014, blz. 115.
 5. Besluit van de ECB van 29 juli 2014 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2014/34), PB L 258 van 29.8.2014, blz. 11.
  1. Besluit (EU) 2015/299 van de ECB van 10 februari 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2015/5), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 27.
  2. Besluit (EU) 2016/811 van de ECB van 28 april 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen  (ECB/2016/11), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 129.
  3. Besluit ECB/2014/34 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 28.4.2016.
 6. Besluit (EU) 2015/509 van de ECB van 18 februari 2015 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves  (ECB/2015/9), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
 7. Besluit (EU) 2016/810 van de ECB van 28 april 2016 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2016/10), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 107.
  1. Besluit (EU) 2016/1974 van de ECB van 31 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2016/30), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 7.
  2. Besluit ECB/2016/10 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 31.10.2016.
  3. Besluit (EU) 2019/1312 van de ECB van 22 juli 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2019/22), 29.7.2019.
 8. Besluit (EU) 2019/1311 van de ECB van 22 juli 2019 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/21), 29.7.2019.
  1. Besluit (EU) 2019/1558 van de ECB van 12 september 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/28), PB L 238 van 16.9.2019, blz. 2.

Tijdelijk kader

 1. Besluit van de ECB van 14 mei 2010 houdende vaststelling van een programma voor de effectenmarkten (ECB/2010/5), PB L 124 van 20.5.2010, blz. 8.
 2. Besluit van de ECB van 20 maart 2013 houdende intrekking van de Besluiten ECB/2011/4 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2011/10 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2012/32 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en ECB/2012/34 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2013/5), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 21.Aanvullende informatie
 3. Besluit van de ECB van 28 juni 2013 tot intrekking van Besluit ECB/2013/13 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2013/21), PB L 192 van 13.7.2013, blz. 75.Aanvullende informatie
 4. Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/46), PB L 348 van 4.12.2014, blz. 27.
  2. Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2016/33), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 123.
  3. Richtsnoer (EU) 2018/572 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2018/5), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 49.
  4. Richtsnoer (EU) 2019/1034 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2019/13), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 79.
  5. Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  24.6.2019.
 5. Besluit van de ECB van 9 juli 2014 tot intrekking van Besluit ECB/2013/22 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2014/32), 18.7.2014.Aanvullende informatie
 6. Besluit van de ECB van 15 oktober 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2014/40), PB L 335 van 22.10.2014, blz. 22.
  1. Besluit (EU) 2017/101 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/2), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 53.
  2. Besluit (EU) 2017/1360 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/14), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 22.
  3. Besluit (EU) 2017/2199 van de ECB van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/37), PB L 312 van 28.11.2017, blz. 92.
  4. Besluit (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2018, blz. .
 7. Besluit van de ECB van 19 november 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa (ECB/2014/45), PB L 1 van 6.1.2015, blz. 4.
  1. Besluit (EU) 2015/1613 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2015/31), PB L 249 van 25.9.2015, blz. 28.
  2. Besluit (EU) 2017/102 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/3), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 55.
  3. Besluit ECB/2014/45. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
  4. Besluit (EU) 2017/1361 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/15), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 24.
 8. Besluit (EU) 2015/300 van de ECB van 10 februari 2015 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten (ECB/2015/6), 10.2.2015.
 9. Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/10), PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2015/2101 van de ECB van 5 november 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/33), PB L 303 van 20.11.2015, blz. 106.
  2. Besluit (EU) 2015/2464 van de ECB van 16 december 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/48), PB L 344 van 30.12.2015, blz. 1.
  3. Besluit (EU) 2016/702 van de ECB van 18 april 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2016/8), PB L 121 van 11.5.2016, blz. 24.
  4. Besluit (EU) 2017/100 van de ECB van 11 januari 2017 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2017/1), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 51.
  5. Besluit ECB/2015/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.2.2017.
 10. Besluit (EU) 2016/457 van de ECB van 16 maart 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten  (ECB/2016/5), PB L 79 van 17.3.2016, blz. 41.
 11. Besluit (EU) 2016/948 van de ECB van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2016/16), PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28.
  1. Besluit (EU) 2017/103 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/4), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 57.
  2. Besluit ECB/2016/16. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
  3. Besluit (EU) 2017/1359 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 20.
 12. Besluit (EU) 2018/1148 van de ECB van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU 2016/1041 (ECB/2018/21), PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91.Aanvullende informatie

Vervallen rechtshandelingen

 1. Verordening (EG) nr. 1053/2008 van de ECB van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/11), PB L 282 van 25.10.2008, blz. 17.Aanvullende informatie
 2. Besluit van de ECB van 14 november 2008 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening ECB/2008/11 van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/15), PB L 309 van 20.11.2008, blz. 8.
 3. Richtsnoer van de ECB van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/18), PB L 314 van 25.11.2008, blz. 14.
  1. Richtsnoer van de ECB van 10 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/18 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2009/24), PB L 330 van 16.12.2009, blz. 95.
  2. Richtsnoer ECB/2008/18. Onofficiële geconsolideerde tekst [4a)-b)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  28.5.2010.
 4. Besluit van de ECB van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2009/16), PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18.
 5. Besluit van de ECB van 3 november 2011 houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2011/17), PB L 297 van 16.11.2011, blz. 70.
 6. Besluit van de ECB van 27 februari 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2010/3 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2012/2), PB L 59 van 1.3.2012, blz. 36.Aanvullende informatie
 7. Besluit van de ECB van 18 juli 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2012/3 inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de Helleense Republiek tot schuldenruil  (ECB/2012/14), PB L 199 van 26.7.2012, blz. 26.Aanvullende informatie