Menu

Strumenti tal-politika monetarja

Qafas ġenerali

 1. Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2014/60), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida (UE) 2015/732 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (BĊE/2015/20), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 22.
  2. Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja gwida (UE) Nru 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/27), ĠU L 282, 28.10.2015, pġ. 41.Aktar tagħrif
  3. Linja Gwida (UE) 2016/64 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (Linja Gwida dwar id-Dokumentazzjoni Ġenerali) (BĊE/2015/34), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 25.
  4. Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema  (BĊE/2016/31), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 102.
  5. Linja Gwida (UE) 2017/1362 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2017/12), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 26.
  6. Linja Gwida (UE) 2018/570 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/3), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 23.
  7. Linja Gwida (UE) 2019/1032 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/11), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 64.
  8. Linja Gwida BĊE/2014/60. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 4.5.2020, pġ. .
 2. Linja Gwida (UE) 2016/65 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/35), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 30.
  1. Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2016/32), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 117.
  2. Linja Gwida (UE) 2018/571 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/4), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 45.
  3. Linja Gwida (UE) 2019/1033 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/12), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 75.
  4. Linja Gwida BĊE/2015/35. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L 109I, 20.4.2020, pġ. .
 3. Linja Gwida (UE) 2019/671 tal-BĊE tad-9 ta' April 2019 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2019/7), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 11.Aktar tagħrif
 4. Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta' Lulju 2014 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2014/34), ĠU L 258, 29.8.2014, pġ. 11.
  1. Deċiżjoni (UE) 2015/299 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2015/5), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 27.
  2. Deċiżjoni (UE) 2016/811 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal  (BĊE/2016/11), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 129.
  3. Deċiżjoni BĊE/2014/34 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 28.4.2016.
 5. Deċiżjoni (UE) 2015/509 tal-BĊE tat-18 ta' Frar 2015 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/6 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta' bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, id-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u l-Artikoli 1, 3 u 4 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/23 dwar ir-remunerazzjoni ta' depożiti, bilanċi u holdings ta' eċċess ta' riżervi  (BĊE/2015/9), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
 6. Deċiżjoni (UE) 2016/810 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2016/10), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 107.
  1. Deċiżjoni (UE) 2016/1974 tal-BĊE tal-31 ta' Ottubru 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2016/30), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 7.
  2. Deċiżjoni BĊE/2016/10 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 31.10.2016.
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/22), 29.7.2019.
 7. Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/21), 29.7.2019.
  1. Deċiżjoni (UE) 2019/1558 tal-BĊE tat-12 ta' Settembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/28), ĠU L 238, 16.9.2019, pġ. 2.
  2. Deċiżjoni (UE) 2020/407 tal-BĊE tas-16 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2020/13), ĠU L 80, 17.3.2020, pġ. 23.
  3. Deċiżjoni (UE) 2020/614 tal-BĊE tat-30 ta’ April 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2020/25), ĠU L 141, 5.5.2020, pġ. 28.
 8. Deċiżjoni (UE) 2019/1743 tal-BĊE tal-15 ta’ Ottubru 2019 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (riformulazzjoni) (BĊE/2019/31), ĠU L 267, 21.10.2019, pġ. 12.Aktar tagħrif
 9. Deċiżjoni (UE) 2020/506 tal-BĊE tas-7 ta’ April 2020 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema u l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2020/20), ĠU L 109, 8.4.2020, pġ. 1.

Qafas temporanju

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Mejju 2010 li tistabbilixxi programm għas-swieq tat-titoli (BĊE/2010/5), ĠU L 124, 20.5.2010, pġ. 8.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 li tħassar id-Deċiżjonijiet BĊE/2011/4 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż, BĊE/2011/10 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż, BĊE/2012/32 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u BĊE/2012/34 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta’ kollateral denominat f’munita barranija (BĊE/2013/5), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 21.Aktar tagħrif
 3. Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/13 dwar miżuri temporani marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/21), ĠU L 192, 13.7.2013, pġ. 75.Aktar tagħrif
 4. Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/31), 18.7.2014.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/46), ĠU L 348, 4.12.2014, pġ. 27.
  2. Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2016/33), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 123.
  3. Linja Gwida (UE) 2018/572 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2018/5), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 49.
  4. Linja Gwida (UE) 2019/1034 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2019/13), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 79.
  5. Linja Gwida (UE) 2020/515 tal-BĊE tas-7 ta’ April 2020 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2020/21), ĠU L 110, 8.4.2020, pġ. 26.
  6. Linja Gwida BĊE/2014/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 20.4.2020, pġ. .
  7. Linja Gwida (UE) 2020/634 tal-BĊE tas-7 ta’ Mejju 2020 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2020/29), ĠU L 148, 11.5.2020, pġ. 10.
 5. Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/22 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru u d-Deċiżjoni BĊE/2013/36 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2014/32), 18.7.2014.Aktar tagħrif
 6. Deċiżjoni (UE) 2015/5 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2014/45), ĠU L 1, 6.1.2015, pġ. 4.
  1. Deċiżjoni (UE) 2015/1613 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2015/31), ĠU L 249, 25.9.2015, pġ. 28.
  2. Deċiżjoni (UE) 2017/102 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/3), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 55.
  3. Deċiżjoni BĊE/2014/45. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
  4. Deċiżjoni (UE) 2017/1361 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/15), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 24.
 7. Deċiżjoni (UE) 2015/300 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika  (BĊE/2015/6), 10.2.2015.
 8. Deċiżjoni (UE) 2016/457 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru  (BĊE/2016/5), ĠU L 79, 17.3.2016, pġ. 41.
 9. Deċiżjoni tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv  (BĊE/2016/16), ĠU L 157, 15.6.2016, pġ. 28.
  1. Deċiżjoni (UE) 2017/103 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/4), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 57.
  2. Deċiżjoni BĊE/2016/16. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
  3. Deċiżjoni (UE) 2017/1359 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/13), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 20.
  4. Deċiżjoni (UE) 2020/441 tal-BĊE tal-24 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2020/18), ĠU L 91, 25.3.2020, pġ. 5.
 10. Deċiżjoni (UE) 2018/1148 tal-BĊE tal-10 ta' Awwissu 2018 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/1041 (BĊE/2018/21), ĠU L 208, 17.8.2018, pġ. 91.Aktar tagħrif
 11. Deċiżjoni (UE) 2020/187 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (riformulazzjoni) (BĊE/2020/8), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif
 12. Deċiżjoni (UE) 2020/188 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar programm ta’ xiri ta’ assi tas-settur pubbliku minn swieq sekondarji (riformulazzjoni) (BĊE/2020/9), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 12.Aktar tagħrif
 13. Deċiżjoni (UE) 2020/440 tal-BĊE tal-24 ta’ Marzu 2020 dwar programm temporanju ta' xiri ta' emerġenza fil-każ ta’ pandemija  (BĊE/2020/17), ĠU L 91, 25.3.2020, pġ. 1.

Atti legali li m’għadhomx fis-seħħ

 1. Regolament (KE) Nru 1053/2008 tal-BĊE tat-23 ta’ Ottubru 2008 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2008/11), ĠU L 282, 25.10.2008, pġ. 17.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-14 ta' Novembru 2008 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament BĊE/2008/11 tat-23 t'Ottubru 2008 dwar tibidliet temporanji tar-regoli relatati ma' l-eliġibbilta` tal-garanziji  (BĊE/2008/15), ĠU L 309, 20.11.2008, pġ. 8.
 3. Linja Gwida tal-BĊE tal-21 ta' Novembru 2008 dwar tibidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2008/18), ĠU L 314, 25.11.2008, pġ. 14.
  1. Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/18 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2009/24), ĠU L 330, 16.12.2009, pġ. 95.
  2. Linja ta' Gwida BĊE/2008/18. Test konsolidat mhux uffiċjali [4 a) - b)]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 28.5.2010.
 4. Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (covered bond) (BĊE/2009/16), ĠU L 175, 4.7.2009, pġ. 18.
 5. Deċizjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru 2011 fuq l-implimentazzjoni tat-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti  (BĊE/2011/17), ĠU L 297, 16.11.2011, pġ. 70.
 6. Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Frar 2012 li tħassar Deċiżjoni BĊE/2010/3 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg (BĊE/2012/2), ĠU L 59, 1.3.2012, pġ. 36.Aktar tagħrif
 7. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Lulju 2012 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/3 dwar l-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika fil-kuntest tal-offerta għall-iskambju ta’ dejn tar-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/14), ĠU L 199, 26.7.2012, pġ. 26.Aktar tagħrif