Menu

Pinigų politikos priemonės

Bendroji sistema

 1. 2014 m. gruodžio 19 d. ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2014/60), OL L 91, 2015 4 2, p. 3.Papildoma informacija
  1. 2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/732, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), OL L 116, 2015 5 7, p. 22.
  2. 2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairės (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2015/27), OL L 282, 2015 10 28, p. 41.Papildoma informacija
  3. 2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34), OL L 14, 2016 1 21, p. 25.
  4. 2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2016/31), OL L 344, 2016 12 17, p. 102.
  5. 2017 m. gegužės 18 d. ECB gairės (ES) 2017/1362, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2017/12), OL L 190, 2017 7 21, p. 26.
  6. - 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/570, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2018/3), OL L 95, 2018 4 13, p. 23.
  7. 2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1032, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2019/11), OL L 167, 2019 6 24, p. 64.
  8. Gairės ECB/2014/60. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2020 5 4, p. .
 2. 2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2015/35), OL L 14, 2016 1 21, p. 30.
  1. 2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2016/32), OL L 344, 2016 12 17, p. 117.
  2. 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2018/4), OL L 95, 2018 4 13, p. 45.
  3. 2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1033, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2019/12), OL L 167, 2019 6 24, p. 75.
  4. Gairės ECB/2015/35. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L 109I, 2020 4 20, p. .
 3. 2019 m. balandžio 9 d. ECB gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (nauja redakcija)  (ECB/2019/7), OL L 113, 2019 4 29, p. 11.Papildoma informacija
 4. 2014 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (ECB/2014/34), OL L 258, 2014 8 29, p. 11.
  1. 2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/299, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2015/5), OL L 53, 2015 2 25, p. 27.
  2. 2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2016/11), OL L 132, 2016 5 3, p. 129.
  3. Sprendimas ECB/2014/34. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 4 28.
 5. 2015 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2015/509, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai  (ECB/2015/9), OL L 91, 2015 4 2, p. 1.Papildoma informacija
 6. 2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2016/10), OL L 132, 2016 5 3, p. 107.
  1. 2016 m. spalio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1974, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30), OL L 304, 2016 11 11, p. 7.
  2. Sprendimas ECB/2016/10. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 31.
  3. 2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/22), 2019 7 29.
 7. 2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21), 2019 7 29.
  1. 2019 m. rugsėjo 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1558, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/28), OL L 238, 2019 9 16, p. 2.
  2. 2020 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2020/407 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2020/13), OL L 80, 2020 3 17, p. 23.
  3. 2020 m. balandžio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2020/614 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2020/25), OL L 141, 2020 5 5, p. 28.
  4. Sprendimas (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2020 5 5.
 8. 2019 m. spalio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31), OL L 267, 2019 10 21, p. 12.Papildoma informacija
 9. 2020 m. balandžio 7 d. ECB sprendimas (ES) 2020/506, kuriuo iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo ir Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2020/20), OL L 109, 2020 4 8, p. 1.

Laikinoji sistema

 1. 2010 m. gegužės 14 d. ECB sprendimas, nustatantis vertybinių popierių rinkų programą (ECB/2010/5), OL L 124, 2010 5 20, p. 8.
 2. 2013 m. kovo 20 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2013/5), OL L 95, 2013 4 5, p. 21.Papildoma informacija
 3. 2013 m. birželio 28 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2013/21), OL L 192, 2013 7 13, p. 75.Papildoma informacija
 4. 2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 2014 7 18.Papildoma informacija
  1. 2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OL L 348, 2014 12 4, p. 27.
  2. 2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2016/33), OL L 344, 2016 12 17, p. 123.
  3. 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/572, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2018/5), OL L 95, 2018 4 13, p. 49.
  4. 2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1034, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2019/13), OL L 167, 2019 6 24, p. 79.
  5. 2020 m. balandžio 7 d. ECB gairės (ES) 2020/515, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2020/21), OL L 110, 2020 4 8, p. 26.
  6. Gairės ECB/2014/31. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2020 4 20, p. .
  7. 2020 m. gegužės 7 d. ECB gairės (ES) 2020/634, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2020/29), OL L 148, 2020 5 11, p. 10.
 5. 2014 m. liepos 9 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2014/32), 2014 7 18.Papildoma informacija
 6. 2014 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2014/45), OL L 1, 2015 1 6, p. 4.
  1. 2015 m. rugsėjo 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1613, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2015/31), OL L 249, 2015 9 25, p. 28.
  2. 2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/102, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/3), OL L 16, 2017 1 20, p. 55.
  3. Sprendimas ECB/2014/45. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
  4. 2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1361, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/15), OL L 190, 2017 7 21, p. 24.
 7. 2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/300 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2015/6), 2015 2 10.
 8. 2016 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2016/5), OL L 79, 2016 3 17, p. 41.
 9. 2016 m. birželio 1 d. ECB sprendimas dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16), OL L 157, 2016 6 15, p. 28.
  1. 2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/103, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/4), OL L 16, 2017 1 20, p. 57.
  2. Sprendimas ECB/2016/16. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
  3. 2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/13), OL L 190, 2017 7 21, p. 20.
  4. 2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/441, kuriuo iš dalies keičiamas ECB sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2020/18), OL L 91, 2020 3 25, p. 5.
 10. 2018 m. rugpjūčio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo  (ECB/2018/21), OL L 208, 2018 8 17, p. 91.Papildoma informacija
 11. 2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (nauja redakcija)  (ECB/2020/8), OL L 39, 2020 2 12, p. 6.Papildoma informacija
 12. 2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/188 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (nauja redakcija)  (ECB/2020/9), OL L 39, 2020 2 12, p. 12.Papildoma informacija
 13. 2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos  (ECB/2020/17), OL L 91, 2020 3 25, p. 1.

Nebegaliojantys teisės aktai

 1. 2008 m. spalio 23 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1053/2008 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2008/11), OL L 282, 2008 10 25, p. 17.
 2. 2008 m. lapkričio 14 d. ECB sprendimas dėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų įgyvendinimo (ECB/2008/15), OL L 309, 2008 11 20, p. 8.
 3. 2008 m. lapkričio 21 d. ECB gairės dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2008/18), OL L 314, 2008 11 25, p. 14.
  1. 2009 m. gruodžio 10 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2008/18 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2009/24), OL L 330, 2009 12 16, p. 95.
  2. Gairės ECB/2008/18. Neoficiali suvestinė redakcija [4 a) - b)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2010 5 28.
 4. 2009 m. liepos 2 d. ECB sprendimas dėl padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2009/16), OL L 175, 2009 7 4, p. 18.
 5. 2011 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2011/17), OL L 297, 2011 11 16, p. 70.
 6. 2012 m. vasario 27 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/2), OL L 59, 2012 3 1, p. 36.Papildoma informacija
 7. 2012 m. liepos 18 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste  (ECB/2012/14), OL L 199, 2012 7 26, p. 26.Papildoma informacija