Monetáris politikai eszközök

Általános keretrendszer

 1. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2014. december 19-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/60), HL L 91., 2015.4.2., 3. o.Kiegészítő információ
  1. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 EKBi iránymutatás (EKB/2014/60) módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/732/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/20), HL L 116., 2015.5.7., 22. o.
  2. Az az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2015/510/EU EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i 2015/1938/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/27), HL L 282., 2015.10.28., 41. o.Kiegészítő információ
  3. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/64 EKBi iránymutatás (EKB/2015/34), HL L 14., 2016.1.21., 25. o.
  4. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2298 EKBi iránymutatás (EKB/2016/31), HL L 344., 2016.12.17., 102. o.
  5. Az EKB (EU) 2017/1362 iránymutatása (2017. május 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/12), HL L 190., 2017.7.21., 26. o.
  6. Az EKB (EU) 2018/570 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/3), HL L 95., 2018.4.13., 23. o.
  7. Az EKB (EU) 2019/1032 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/11), HL L 167., 2019.6.24., 64. o.
  8. EKB/2014/60 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2019.8.8., . o.
 2. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/65 EKBi iránymutatás (EKB/2015/35), HL L 14., 2016.1.21., 30. o.
  1. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i EKBi (EU) 2016/2299 iránymutatás (EKB/2016/32), HL L 344., 2016.12.17., 117. o.
  2. Az EKB (EU) 2018/571 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/4), HL L 95., 2018.4.13., 45. o.
  3. Az EKB (EU) 2019/1033 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/12), HL L 167., 2019.6.24., 75. o.
  4. EKB/2015/35 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2019.8.5., . o.
 3. Az EKB (EU) 2019/671 iránymutatása (2019. április 9.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7), HL L 113., 2019.4.29., 11. o.Kiegészítő információ
 4. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 2014. július 29-i EKBi határozat (EKB/2014/34), HL L 258., 2014.8.29., 11. o.
  1. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2015. február 10-i (EU) 2015/299 EKBi határozat (EKB/2015/5), HL L 53., 2015.2.25., 27. o.
  2. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/811 EKBi határozat (EKB/2016/11), HL L 132., 2016.5.3., 129. o.
  3. EKB/2014/34 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.4.28.
 5. A saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról szóló EKB/2013/6 határozat, az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat, valamint a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló EKB/2014/23 határozat 1., 3. és 4. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. február 18-i EKBi (EU) 2015/509 határozat (EKB/2015/9), HL L 91., 2015.4.2., 1. o.Kiegészítő információ
 6. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/810 EKBi határozat (EKB/2016/10), HL L 132., 2016.5.3., 107. o.
  1. A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 határozat (EKB/2016/10) módosításáról szóló, 2016. október 31-i (EU) 2016/1974 EKBi határozat (EKB/2016/30), HL L 304., 2016.11.11., 7. o.
  2. EKB/2016/10 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.31.
  3. Az EKB 2019. július 22-i határozata a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 (EKB/2016/10) határozat módosításáról (EKB/2019/22), 2019.7.29.
 7. Az EKB 2019. július 22-i határozata a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (EKB/2019/21), 2019.7.29.
  1. Az EKB (EU) 2019/1558 határozata (2019. szeptember 12.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2019/28), HL L 238., 2019.9.16., 2. o.
  2. Az EKB (EU) 2020/407 határozata (2020. március 16.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2020/13), HL L 80., 2020.3.17., 23. o.
 8. Az EKB (EU) 2019/1743 határozata (2019. október 15.) a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról (átdolgozás)  (EKB/2019/31), HL L 267., 2019.10.21., 12. o.Kiegészítő információ

Átmeneti keretrendszer

 1. Az EKB határozata (2010. május 14.) az értékpapír-piaci program létrehozataláról (EKB/2010/5), HL L 124., 2010.5.20., 8. o.
 2. Az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/4 határozat, a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/10 határozat, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/32 határozat, és a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2012/34 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. március 20-i EKBi határozat  (EKB/2013/5), HL L 95., 2013.4.5., 21. o.Kiegészítő információ
 3. Az EKB 2013. június 28-i határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2013/21), HL L 192., 2013.7.13., 75. o.Kiegészítő információ
 4. Az rorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló 2014. július 9-i EKBi iránymutatás  (EKB/2014/31), 2014.7.18.Kiegészítő információ
  1. Az rorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló 2014. július 9-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/46), HL L 348., 2014.12.4., 27. o.
  2. Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2300 EKBi iránymutatás (EKB/2016/33), HL L 344., 2016.12.17., 123. o.
  3. Az EKB (EU) 2018/572 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/5), HL L 95., 2018.4.13., 49. o.
  4. Az EKB (EU) 2019/1034 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/13), HL L 167., 2019.6.24., 79. o.
  5. EKB/2014/31 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2019.6.24.
 5. A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/22 határozat és az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/36 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 9-i EKBihatározat (EKB/2014/32), 2014.7.18.Kiegészítő információ
 6. Az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló 2014. november 19-i 2015/5/EU EKBi határozat (EKB/2014/45), HL L 1., 2015.1.6., 4. o.
  1. Az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló 2015/5/EU határozat módosításáról szóló 2015. szeptember 10-i 2015/1613/EU EKBi határozat (EKB/2015/31), HL L 249., 2015.9.25., 28. o.
  2. Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/102 határozata az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/3), HL L 16., 2017.1.20., 55. o.
  3. EKB/2014/45 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
  4. Az EKB (EU) 2017/1361 határozata (2017. május 18.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/15), HL L 190., 2017.7.21., 24. o.
 7. A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló 2015. február 10-i (EU) 2015/300 EKBi határozat (EKB/2015/6), 2015.2.10.
 8. A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2016. március 16-i (EU)2016/457 EKBi határozat (EKB/2016/5), HL L 79., 2016.3.17., 41. o.
 9. A vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló, 2016. június 1-jei EKBi határozat (EKB/2016/16), HL L 157., 2016.6.15., 28. o.
  1. Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/103 határozata a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/4), HL L 16., 2017.1.20., 57. o.
  2. EKB/2016/16 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
  3. Az EKB (EU) 2017/1359 határozata (2017. május 18.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/13), HL L 190., 2017.7.21., 20. o.
  4. Az EKB (EU) [2020/441] határozata (2020. március 24.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2020/18), HL L 91., 2020.3.25., 5. o.
 10. Az EKB (EU) 2018/1148 határozata (2018. augusztus 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/21), HL L 208., 2018.8.17., 91. o.Kiegészítő információ
 11. Az EKB (EU) 2020/187 határozata (2020. február 3.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (átdolgozás)  (EKB/2020/8), HL L 39., 2020.2.12., 6. o.Kiegészítő információ
 12. Az EKB (EU) 2020/188 határozata (2020. február 3.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2020/9), HL L 39., 2020.2.12., 12. o.Kiegészítő információ
 13. Az EKB (EU) 2020/440 határozata (2020. március 24.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17), HL L 91., 2020.3.25., 1. o.

Hatályukat vesztett jogszabályok

 1. Az EKB 1053/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról  (EKB/2008/11), HL L 282., 2008.10.25., 17. o.
 2. Az EKB határozata (2008. november 14.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló, 2008. október 23-i EKB/2008/11 rendelet végrehajtásáról  (EKB/2008/15), HL L 309., 2008.11.20., 8. o.
 3. Az EKB iránymutatása (2008. november 21.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról  (EKB/2008/18), HL L 314., 2008.11.25., 14. o.
  1. Az EKB iránymutatása (2009. december 10.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2008/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/24), HL L 330., 2009.12.16., 95. o.
  2. EKB/2008/18 iránymutatás. Nem hivatalos összevont szöveg [4 a) - b)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 2010.5.28.
 4. Az EKB határozata (2009. július 2.) a fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról  (EKB/2009/16), HL L 175., 2009.7.4., 18. o.
 5. Az EKB határozata (2011. november 3.) a második fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról  (EKB/2011/17), HL L 297., 2011.11.16., 70. o.
 6. Az EKB határozata (2012. február 27.) a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/2), HL L 59., 2012.3.1., 36. o.Kiegészítő információ
 7. Az EKB határozata (2012. július 18.) a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/14), HL L 199., 2012.7.26., 26. o.Kiegészítő információ