Monetary policy instruments

Opći okvir

 1. Smjernica (EU) 2015/510 ESB od 19. prosinca 2014. o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2014/60), SL L 91, 2.4.2015., str. 3.
  1. Smjernica (EU) 2015/732 ESB od 16. travnja 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60)  (ESB/2015/20), SL L 116, 7.5.2015., str. 22.
  2. Smjernica (EU) 2015/1938 ESB od 27. kolovoza 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 ESB o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2015/27), SL L 282, 28.10.2015., str. 41.
  3. Smjernica (EU) 2016/64 ESB od 18. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji)  (ESB/2015/34), SL L 14, 21.1.2016., str. 25.
  4. Smjernica (EU) 2016/2298 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/31), SL L 344, 17.12.2016., str. 102.
  5. Smjernica (EU) 2017/1362 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2017/12), SL L 190, 21.7.2017., str. 26.
  6. Smjernica (EU) 2018/570 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/3), SL L 95, 13.4.2018., str. 23.
  7. Smjernica (EU) 2019/1032 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2019/11), SL L 167, 24.6.2019., str. 64.
  8. Smjernica ESB/2014/60. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 8.8.2019., str. .
 2. Smjernica (EU) 2016/65 ESB od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2015/35), SL L 14, 21.1.2016., str. 30.
  1. Smjernica (EU) 2016/2299 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/32), SL L 344, 17.12.2016., str. 117.
  2. Smjernica (EU) 2018/571 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/4), SL L 95, 13.4.2018., str. 45.
  3. Smjernica (EU) 2019/1033 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2019/12), SL L 167, 24.6.2019., str. 75.
  4. Smjernica ESB/2015/35. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 5.8.2019., str. .
 3. Smjernica (EU) 2019/671 ESB od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) (ESB/2019/7), SL L 113, 29.4.2019., str. 11.
 4. Odluka ESB od 29. srpnja 2014. o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2014/34), SL L 258, 29.8.2014., str. 11.
  1. Odluka (EU) 2015/299 ESB od 10. veljače 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2015/5), SL L 53, 25.2.2015., str. 27.
  2. Odluka (EU) 2016/811 ESB od 28. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/11), SL L 132, 3.5.2016., str. 129.
  3. Please translate: Decision ECB/2014/34 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 28.4.2016.
 5. Odluka (EU) 2015/509 ESB od 18. veljače 2015. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/6 o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava, Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja te članaka 1., 3. i 4. Odluke ESB/2014/23 o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (ESB/2015/9), SL L 91, 2.4.2015., str. 1.
 6. Odluka (EU) 2016/810 ESB od 28. travnja 2016. o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/10), SL L 132, 3.5.2016., str. 107.
  1. Odluka (EU) 2016/1974 ESB od 31. listopada 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2016/30), SL L 304, 11.11.2016., str. 7.
  2. Please translate: Decision ECB/2016/10 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 31.10.2016.
  3. Odluka (EU) 2019/1312 ESB od 22. srpnja 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/22), 29.7.2019.
 7. Odluka (EU) 2019/1311 ESB od 22. srpnja 2019. o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2019/21), 29.7.2019.
  1. Odluka (EU) 2019/1558 ESB od 12. rujna 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/28), SL L 238, 16.9.2019., str. 2.
 8. Odluka (EU) 2019/1743 ESB od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (preinaka) (ESB/2019/31), SL L 267, 21.10.2019., str. 12.

Privremeni okvir

 1. Odluka ESB od 14. svibnja 2010. o uspostavi programa za tržišta vrijednosnih papira  (ESB/2010/5), SL L 124, 20.5.2010., str. 8.
 2. Smjernica ESB od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (preinačeno) (ESB/2014/31), 18.7.2014.
  1. Smjernica ESB od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (preinačeno) (ESB/2014/46), SL L 348, 4.12.2014., str. 27.
  2. Smjernica (EU) 2016/2300 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2016/33), SL L 344, 17.12.2016., str. 123.
  3. Smjernica (EU) 2018/572 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2018/5), SL L 95, 13.4.2018., str. 49.
  4. Smjernica (EU) 2019/1034 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2019/13), SL L 167, 24.6.2019., str. 79.
  5. Smjernica ESB/2014/31. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  24.6.2019.
 3. Odluka ESB od 9. srpnja 2014. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/22 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar i Odluke ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/32), 18.7.2014.
 4. Odluka ESB-a od 15. listopada 2014. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2014/40), SL L 335, 22.10.2014., str. 22.
  1. Odluka (EU) 2017/101 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/2), SL L 16, 20.1.2017., str. 53.
  2. Odluka (EU) 2017/1360 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2017/14), SL L 190, 21.7.2017., str. 22.
  3. Odluka (EU) 2017/2199 ESB od 20. studenoga 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/37), SL L 312, 28.11.2017., str. 92.
  4. Odluka (EU) 2014/828 (ESB/2014/40). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 1.2.2018., str. .
 5. Odluka (EU) 2015/5 ESB od 19. studenoga 2014. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom  (ESB/2014/45), SL L 1, 6.1.2015., str. 4.
  1. Odluka (EU) 2015/1613 ESB od 10. rujna 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2015/31), SL L 249, 25.9.2015., str. 28.
  2. Odluka (EU) 2017/102 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2017/3), SL L 16, 20.1.2017., str. 55.
  3. Odluka ESB/2014/45. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
  4. Odluka (EU) 2017/1361 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom  (ESB/2017/15), SL L 190, 21.7.2017., str. 24.
 6. Odluka (EU) 2015/300 ESB od 10. veljače 2015. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika (ESB/2015/6), 10.2.2015.
 7. Odluka (EU) 2015/774 ESB оd 4. ožujka 2015. o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2015/10), SL L 121, 14.5.2015., str. 20.
  1. Odluka (EU) 2015/2101 ESB od 5. studenoga 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2015/33), SL L 303, 20.11.2015., str. 106.
  2. Odluka (EU) 2015/2464 ESB od 16. prosinca 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/48), SL L 344, 30.12.2015., str. 1.
  3. Odluka (EU) 2016/702 ESB-a od 18. travnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2016/8), SL L 121, 11.5.2016., str. 24.
  4. Odluka (EU) 2017/100 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2017/1), SL L 16, 20.1.2017., str. 51.
  5. Odluka ESB/2015/10. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 17.2.2017.
 8. Odluka (EU) 2016/457 ESB od 16. ožujka 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar  (ESB/2016/5), SL L 79, 17.3.2016., str. 41.
 9. Odluka ESB od 1. lipnja 2016. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora  (ESB/2016/16), SL L 157, 15.6.2016., str. 28.
  1. Odluka (EU) 2017/103 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/4), SL L 16, 20.1.2017., str. 57.
  2. Odluka ESB/2016/16. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
  3. Odluka (EU) 2017/1359 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/13), SL L 190, 21.7.2017., str. 20.
 10. Odluka (EU) 2018/1148 ESB od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21), SL L 208, 17.8.2018., str. 91.

Pravni akti koji više nisu na snazi