Menu

Rahapolitiikan välineet

Yleinen järjestelmä

 1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/732, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) muuttamisesta  (EKP/2015/20), EUVL L 116, 7.5.2015, s. 22.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen EKP:n suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27), EUVL L 282, 28.10.2015, s. 41.Lisätietoja
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2015/34), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 25.
  4. EKP:n asetus (EU) 2016/2298, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2016/31), EUVL L 344, 17.12.2016, s. 102.
  5. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/1362, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2017/12), EUVL L 190, 21.7.2017, s. 26.
  6. EKP:n suuntaviivat (EU)2018/570, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2018/3), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 23.
  7. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1032, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2019/11), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 64.
  8. Suuntaviivat EKP/2014/60. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti  EUVL L , 4.5.2020, s. .
 2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta  (EKP/2015/35), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 30.
  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2016/32), EUVL L 344, 17.12.2016, s. 117.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/571, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta  (EKP/2018/4), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 45.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1033, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2019/12), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 75.
  4. Suuntaviivat EKP/2015/35. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti  EUVL L 109I, 20.4.2020, s. .
 3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2019/7), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11.Lisätietoja
 4. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä (EKP/2014/34), EUVL L 258, 29.8.2014, s. 11.
  1. EKP:n päätös (EU) 2015/299, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta (EKP/2015/5), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 27.
  2. EKP:n päätös (EU) 2016/811, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta  (EKP/2016/11), EUVL L 132, 3.5.2016, s. 129.
  3. Päätös EKP/2014/34 - Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 28.4.2016.
 5. EKP:n päätös (EU) 2015/509, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä annetun päätöksen EKP/2013/6, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 ja talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artiklan kumoamisesta (EKP/2015/9), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 1.Lisätietoja
 6. EKP:n päätös (EU) 2016/810, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta  (EKP/2016/10), EUVL L 132, 3.5.2016, s. 107.
  1. EKP:n päätös (EU) 2016/1974, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta (EKP/2016/30), EUVL L 304, 11.11.2016, s. 7.
  2. Päätös EKP/2016/10 - Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 31.10.2016.
  3. EKP:n päätös (EU) 2019/1312, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
 7. EKP:n päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
  1. EKP:n päätös (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta  (EKP/2019/28), EUVL L 238, 16.9.2019, s. 2.
  2. EKP:n päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13), EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23.
  3. EKP:n päätös (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25), EUVL L 141, 5.5.2020, s. 28.
  4. Päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 5.5.2020.
 8. EKP:n päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31), EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12.Lisätietoja
 9. EKP:n päätös (EU) 2020/506, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 ja eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2020/20), EUVL L 109, 8.4.2020, s. 1.

Tilapäinen järjestelmä

 1. EKP:n päätös, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/5), EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8.
 2. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta (EKP/2013/5), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 21.Lisätietoja
 3. EKP:n päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/13 kumoamisesta (EKP/2013/21), EUVL L 192, 13.7.2013, s. 75.Lisätietoja
 4. EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31), 18.7.2014.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/46), EUVL L 348, 4.12.2014, s. 27.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/2300, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta  (EKP/2016/33), EUVL L 344, 17.12.2016, s. 123.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/572, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta  (EKP/2018/5), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 49.
  4. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1034, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2019/13), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 79.
  5. EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/515, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2020/21), EUVL L 110, 8.4.2020, s. 26.
  6. Suuntaviivat EKP/2014/31. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL L , 20.4.2020, s. .
  7. EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/634, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2020/29), EUVL L 148, 11.5.2020, s. 10.
 5. EKP:n päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/22 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/36 kumoamisesta (EKP/2014/32), 18.7.2014.Lisätietoja
 6. EKP:n päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45), EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4.
  1. EKP:n päätös (EU) 2015/1613, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta (EKP/2015/31), EUVL L 249, 25.9.2015, s. 28.
  2. EKP:n päätös (EU) 2017/102, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta  (EKP/2017/3), EUVL L 16, 20.1.2017, s. 55.
  3. Päätös EKP/2014/45. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 13.1.2017.
  4. EKP:n päätös (EU) 2017/1361, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta  (EKP/2017/15), EUVL L 190, 21.7.2017, s. 24.
 7. EKP:n päätös (EU) 2015/300, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
 8. EKP:n päätös (EU) 2016/457, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta (EKP/2016/5), EUVL L 79, 17.3.2016, s. 41.
 9. EKP:n päätös (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta  (EKP/2016/16), EUVL L 157, 15.6.2016, s. 28.
  1. EKP:n päätös (EU) 2017/103, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta  (EKP/2017/4), EUVL L 16, 20.1.2017, s. 57.
  2. Päätös EKP/2016/16. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 13.1.2017.
  3. EKP:n päätös (EU) 2017/1359, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2017/13), EUVL L 190, 21.7.2017, s. 20.
  4. EKP:n päätös (EU) 2020/441, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun EKP:n päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2020/18), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 5.
 10. EKP:n päätös (EU) 2018/1148, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta  (EKP/2018/21), EUVL L 208, 17.8.2018, s. 91.Lisätietoja
 11. EKP:n Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu)  (EKP/2020/8), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 6.Lisätietoja
 12. EKP:n päätös (EU) 2020/188, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2020/9), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 12.Lisätietoja
 13. EKP:n päätös (EU) 2020/440, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 1.

Säädökset, jotka eivät ole enää voimassa

 1. EKP:n asetus (EY) N:o 1053/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin  (EKP/2008/11), EUVL L 282, 25.10.2008, s. 17.
 2. EKP:n päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 23 päivänä lokakuuta 2008 annetun EKP:n asetuksen EKP/2008/11 täytäntöönpanosta  (EKP/2008/15), EUVL L 309, 20.11.2008, s. 8.
 3. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä marraskuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin  (EKP/2008/18), EUVL L 314, 25.11.2008, s. 14.
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annettujen suuntaviivojen EKP/2008/18 muuttamisesta (EKP/2009/24), EUVL L 330, 16.12.2009, s. 95.
  2. Suuntaviivat EKP/2008/18. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [4 a)-b)] 28.5.2010.
 4. EKP:n päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2009/16), EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
 5. EKP:n päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta  (EKP/2011/17), EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70.
 6. EKP:n päätös, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2010/3 kumoamisesta (EKP/2012/2), EUVL L 59, 1.3.2012, s. 36.Lisätietoja
 7. EKP:n päätös, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta  (EKP/2012/14), EUVL L 199, 26.7.2012, s. 26.Lisätietoja