Rahapoliitika instrumendid

Üldraamistik

 1. EKP suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2014/60), ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2015/732, 16. aprill 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60)  (EKP/2015/20), ELT L 116, 7.5.2015, lk 22.
  2. EKP suunis (EL) 2015/1938, 27. august 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2015/27), ELT L 282, 28.10.2015, lk 41.
  3. EKP suunis (EL) 2016/64, 18. november 2015, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis)  (EKP/2015/34), ELT L 14, 21.1.2016, lk 25.
  4. EKP suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2016/31), ELT L 344, 17.12.2016, lk 102.
  5. EKP suunis (EL) 2017/1362, 18. mai 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2017/12), ELT L 190, 21.7.2017, lk 26.
  6. EKP suunis (EL) 2018/570, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2018/3), ELT L 95, 13.4.2018, lk 23.
  7. EKP suunis (EL) 2019/1032, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2019/11), ELT L 167, 24.6.2019, lk 64.
  8. Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 8.8.2019, lk .
 2. EKP suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2015/35), ELT L 14, 21.1.2016, lk 30.
  1. EKP suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32), ELT L 344, 17.12.2016, lk 117.
  2. EKP suunis (EL) 2018/571, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2018/4), ELT L 95, 13.4.2018, lk 45.
  3. EKP suunis (EL) 2019/1033, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2019/12), ELT L 167, 24.6.2019, lk 75.
  4. Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 5.8.2019, lk .
 3. EKP suunis, 20. veebruar 2014, varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (EKP/2014/9), ELT L 159, 28.5.2014, lk 56.
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt, 5. juuni 2014 (EKP/2014/22), ELT L 168, 7.6.2014, lk 118.
  2. EKP suunis (EL) 2015/1575, 4. september 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt  (EKP/2015/28), ELT L 245, 22.9.2015, lk 13.
  3. Suunis EKP/2014/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  22.9.2015.
  4. EKP suunis (EL) 2019/671, 9. aprill 2019, riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud)  (EKP/2019/7), ELT L 113, 29.4.2019, lk 11.
 4. EKP otsus hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/23), ELT L 168, 5.6.2014, lk 115.
 5. EKP otsus sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta, 29. juuli 2014 (EKP/2014/34), ELT L 258, 29.8.2014, lk 11.
  1. EKP otsus (EL) 2015/299, 10. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta (EKP/2015/5), ELT L 53, 25.2.2015, lk 27.
  2. EKP otsus (EL) 2016/811, 28. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta  (EKP/2016/11), ELT L 132, 3.5.2016, lk 129.
  3. Otsus EKP/2014/34 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.4.2016.
 6. EKP otsus (EL) 2015/509, 18. veebruar 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9), ELT L 91, 2.4.2015, lk 1.Täiendav teave
 7. EKP otsus (EL) 2016/810, 28. aprill 2016, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/10), ELT L 132, 3.5.2016, lk 107.
  1. EKP otsus (EL) 2016/1974, 31. oktoober 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/30), ELT L 304, 11.11.2016, lk 7.
  2. Otsus EKP/2016/10 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 31.10.2016.
  3. EKP otsus, 22. juuli 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
 8. EKP otsus (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
  1. EKP otsus (EL) 2019/1558, 12. september 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/28), ELT L 238, 16.9.2019, lk 2.

Ajutine raamistik

 1. EKP otsus väärtpaberituruprogrammi loomise kohta, 14. mai 2010 (EKP/2010/5), ELT L 124, 20.5.2010, lk 8.
 2. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ning EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 20. märts 2013 (EKP/2013/5), ELT L 95, 5.4.2013, lk 21.Täiendav teave
 3. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/13 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 28. juuni 2013  (EKP/2013/21), ELT L 192, 13.7.2013, lk 75.Täiendav teave
 4. EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/31), 18.7.2014.Täiendav teave
  1. EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/46), ELT L 348, 4.12.2014, lk 27.
  2. EKP suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2016/33), ELT L 344, 17.12.2016, lk 123.
  3. EKP suunis (EL) 2018/572, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2018/5), ELT L 95, 13.4.2018, lk 49.
  4. EKP suunis (EL) 2019/1034, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2019/13), ELT L 167, 24.6.2019, lk 79.
  5. Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  24.6.2019.
 5. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ja EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 9. juuli 2014 (EKP/2014/32), 18.7.2014.Täiendav teave
 6. EKP otsus tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta, 15. oktoober 2014  (EKP/2014/40), ELT L 335, 22.10.2014, lk 22.
  1. EKP otsus (EL) 2017/101, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/2), ELT L 16, 20.1.2017, lk 53.
  2. EKP otsus (EL) 2017/1360, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/14), ELT L 190, 21.7.2017, lk 22.
  3. EKP otsus (EL) 2017/2199, 20. november 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/37), ELT L 312, 28.11.2017, lk 92.
  4. Otsus (EL) 2014/828 (EKP/2014/40). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 1.2.2018, lk .
 7. EKP otsus (EL) 2015/5, 19. november 2014, varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2014/45), ELT L 1, 6.1.2015, lk 4.
  1. EKP otsus (EL) 2015/1613, 10. september 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2015/31), ELT L 249, 25.9.2015, lk 28.
  2. EKP otsus (EL) 2017/102, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/3), ELT L 16, 20.1.2017, lk 55.
  3. Otsus EKP/2014/45. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
  4. EKP otsus (EL) 2017/1361, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/15), ELT L 190, 21.7.2017, lk 24.
 8. EKP otsus (EL) 2015/300, 10. veebruar 2015, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
 9. EKP otsus (EL) 2015/774, 4. märts 2015, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10), ELT L 121, 14.5.2015, lk 20.
  1. EKP otsus (EL) 2015/2101, 5. november 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/33), ELT L 303, 20.11.2015, lk 106.
  2. EKP otsus (EL) 2015/2464, 16. detsember 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/48), ELT L 344, 30.12.2015, lk 1.
  3. EKP otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8), ELT L 121, 11.5.2016, lk 24.
  4. EKP otsus (EL) 2017/100, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2017/1), ELT L 16, 20.1.2017, lk 51.
  5. Otsus EKP/2015/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt. 17.2.2017.
 10. EKP otsus (EL) 2016/457, 16. märts 2016, Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2016/5), ELT L 79, 17.3.2016, lk 41.
 11. EKP otsus, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16), ELT L 157, 15.6.2016, lk 28.
  1. EKP otsus (EL) 2017/103, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2017/4), ELT L 16, 20.1.2017, lk 57.
  2. Otsus EKP/2016/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
  3. EKP otsus (EL) 2017/1359, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/13), ELT L 190, 21.7.2017, lk 20.
 12. EKP otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks EKP otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21), ELT L 208, 17.8.2018, lk 91.Täiendav teave

Kehtetuks tunnistatud õigusaktid

 1. EKP määrus (EÜ) nr 1053/2008, 23. oktoober 2008, tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta  (EKP/2008/11), ELT L 282, 25.10.2008, lk 17.
 2. EKP otsus, 14. november 2008, 23. oktoobri 2008. aasta määruse EKP/2008/11, mis käsitleb tagatiskõlblikkuse reeglite ajutist muutmist, rakendamise kohta  (EKP/2008/15), ELT L 309, 20.11.2008, lk 8.
 3. EKP suunis tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 21. november 2008  (EKP/2008/18), ELT L 314, 25.11.2008, lk 14.
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/18 tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 10. detsember 2009  (EKP/2009/24), ELT L 330, 16.12.2009, lk 95.
  2. Suunis EKP/2008/18. Mitteametlik konsolideeritud tekst [4a)-b)], mille on koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.5.2010.
 4. EKP otsus tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta, 2. juuli 2009  (EKP/2009/16), ELT L 175, 4.7.2009, lk 18.
 5. EKP otsus, 3. november 2011, teise tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta  (EKP/2011/17), ELT L 297, 16.11.2011, lk 70.
 6. EKP otsus, 27. veebruar 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/2), ELT L 59, 1.3.2012, lk 36.Täiendav teave
 7. EKP otsus, 18. juuli 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega  (EKP/2012/14), ELT L 199, 26.7.2012, lk 26.Täiendav teave