Pengepolitiske instrumenter

Overordnede rammer

 1. ECB's retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2014/60), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.Læs mere
  1. ECB's retningslinje (EU) 2015/732 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 22.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/27), EUT L 282 af 28.10.2015, s. 41.Læs mere
  3. ECB's retningslinje (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget)  (ECB/2015/34), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 25.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2016/2298 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/31), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 102.
  5. ECB's retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 26.
  6. ECB's retningslinje (EU) 2018/570 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/3), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 23.
  7. ECB's retningslinje (EU) 2019/1032 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2019/11), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 64.
  8. Retningslinje ECB/2014/60. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 8.8.2019, s. .
 2. ECB's retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/35), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30.
  1. ECB's retningslinje (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/32), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 117.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2018/571 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/4), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 45.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2019/1033 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2019/12), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 75.
  4. Retningslinje ECB/2015/35. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 5.8.2019, s. .
 3. ECB's retningslinje (EU) 2019/671 af 9. april 2019 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2019/7), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 11.Læs mere
 4. ECB's afgørelse af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34), EUT L 258 af 29.8.2014, s. 11.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/299 af 10. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2015/5), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 27.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2016/811 af 28. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/11), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 129.
  3. Afgørelse ECB/2014/34 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 28.4.2016.
 5. ECB's afgørelse (EU) 2015/509 af 18. februar 2015 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 1.Læs mere
 6. ECB's afgørelse (EU) 2016/810 af 28. april 2016 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/10), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 107.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/1974 af 31. oktober 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/30), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 7.
  2. Afgørelse ECB/2016/10 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 31.10.2016.
  3. ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/22), 29.7.2019.
 7. ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21), 29.7.2019.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/1558 af 12. september 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/28), EUT L 238 af 16.9.2019, s. 2.
 8. ECB's afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31), EUT L 267 af 21.10.2019, s. 12.Læs mere

Midlertidige rammer

 1. ECB's afgørelse af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (ECB/2010/5), EUT L 124 af 20.5.2010, s. 8.
 2. ECB's afgørelse af 20. marts 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 21.Læs mere
 3. ECB's afgørelse af 28. juni 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192 af 13.7.2013, s. 75.Læs mere
 4. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/46), EUT L 348 af 4.12.2014, s. 27.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2016/2300 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2016/33), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 123.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2018/572 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2018/5), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 49.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2019/1034 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2019/13), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 79.
  5. Retningslinje ECB/2014/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  24.6.2019.
 5. ECB's afgørelse af 9. juli 2014 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/32), 18.7.2014.Læs mere
 6. ECBs afgørelse af 15. oktober 2014 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2014/40), EUT L 335 af 22.10.2014, s. 22.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/101 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 53.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/1360 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/14), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 22.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2017/2199 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/37), EUT L 312 af 28.11.2017, s. 92.
  4. Afgørelse (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2018, s. .
 7. ECBs afgørelse af 19. november 2014 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2014/45), EUT L 1 af 6.1.2015, s. 4.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/1613 af 10. september 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2015/31), EUT L 249 af 25.9.2015, s. 28.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/102 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/3), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 55.
  3. Afgørelse ECB/2014/45. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 13.1.2017.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2017/1361 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/15), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 24.
 8. ECB's afgørelse (EU) 2015/300 af 10. Februar 2015 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
 9. ECB's afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/10), EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/33), EUT L 303 af 20.11.2015, s. 106.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2015/2464 af 16. december 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/48), EUT L 344 af 30.12.2015, s. 1.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2016/702 af 18. april 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2016/8), EUT L 121 af 11.5.2016, s. 24.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2017/100 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 51.
  5. Afgørelse ECB/2015/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.2.2017.
 10. ECB's afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79 af 17.3.2016, s. 41.
 11. ECB's afgørelse af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer  (ECB/2016/16), EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/103 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/4), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 57.
  2. Afgørelse ECB/2016/16. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 13.1.2017.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 20.
 12. ECB's afgørelse (EU) 2018/1148 af 10. august 2018 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041  (ECB/2018/21), EUT L 208 af 17.8.2018, s. 91.Læs mere

Retsakter, der ikke længere er gældende

 1. ECB's forordning (EF) nr. 1053/2008 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed (ECB/2008/11), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 17.
 2. ECB's afgørelse af 14. november 2008 om gennemførelse af forordning ECB/2008/11 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/15), EUT L 309 af 20.11.2008, s. 8.
 3. ECB's retningslinje af 21. november 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/18), EUT L 314 af 25.11.2008, s. 14.
  1. ECB's retningslinje af 10. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2008/18 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2009/24), EUT L 330 af 16.12.2009, s. 95.
  2. Retningslinje ECB/2008/18. Uofficiel konsolideret tekst [4 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  28.5.2010.
 4. ECB's Afgørelse af 2. juli 2009 om indførelse af programmet om køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2009/16), EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18.
 5. ECB's afgørelse af 3. november 2011 om indførelse af det andet program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer  (ECB/2011/17), EUT L 297 af 16.11.2011, s. 70.
 6. ECB's afgørelse af 27. februar 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2010/3 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat (ECB/2012/2), EUT L 59 af 1.3.2012, s. 36.Læs mere
 7. ECB's afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/14), EUT L 199 af 26.7.2012, s. 26.Læs mere