Pengepolitiske instrumenter

Overordnede rammer

 1. ECB's retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2014/60), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.Læs mere
  1. ECB's retningslinje (EU) 2015/732 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 22.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/27), EUT L 282 af 28.10.2015, s. 41.Læs mere
  3. ECB's retningslinje (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget)  (ECB/2015/34), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 25.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2016/2298 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/31), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 102.
  5. ECB's retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 26.
  6. ECB's retningslinje (EU) 2018/570 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/3), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 23.
  7. Retningslinje ECB/2014/60. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  13.4.2018.
 2. ECB's retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/35), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30.
  1. ECB's retningslinje (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/32), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 117.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2018/571 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/4), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 45.
  3. Retningslinje ECB/2015/35. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT L  af 13.4.2018, s. .
 3. ECB's retningslinje af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2014/9), EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56.
  1. ECB's retningslinje af 5. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2014/22), EUT L 168 af 7.6.2014, s. 118.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2015/1575 af 4. september 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver  (ECB/2015/28), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 13.
  3. Retningslinje ECB/2014/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 22.9.2015.
 4. ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (ECB/2014/23), EUT L 168 af 5.6.2014, s. 115.
 5. ECB's afgørelse af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34), EUT L 258 af 29.8.2014, s. 11.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/299 af 10. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2015/5), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 27.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2016/811 af 28. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/11), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 129.
  3. Afgørelse ECB/2014/34 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 28.4.2016.
 6. ECB's afgørelse (EU) 2015/509 af 18. februar 2015 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 1.Læs mere
 7. ECB's afgørelse (EU) 2016/810 af 28. april 2016 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/10), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 107.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/1974 af 31. oktober 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/30), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 7.
  2. Afgørelse ECB/2016/10 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 31.10.2016.
 8. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.

Midlertidige rammer

 1. ECB's afgørelse af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (ECB/2010/5), EUT L 124 af 20.5.2010, s. 8.
 2. ECB's afgørelse af 20. marts 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 21.Læs mere
 3. ECB's afgørelse af 28. juni 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192 af 13.7.2013, s. 75.Læs mere
 4. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/46), EUT L 348 af 4.12.2014, s. 27.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2016/2300 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2016/33), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 123.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2018/572 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2018/5), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 49.
  4. Retningslinje ECB/2014/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT L  af 13.4.2018, s. .
 5. ECB's afgørelse af 9. juli 2014 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/32), 18.7.2014.Læs mere
 6. ECBs afgørelse af 15. oktober 2014 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2014/40), EUT L 335 af 22.10.2014, s. 22.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/101 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 53.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/1360 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/14), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 22.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2017/2199 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/37), EUT L 312 af 28.11.2017, s. 92.
  4. Afgørelse (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2018, s. .
 7. ECBs afgørelse af 19. november 2014 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2014/45), EUT L 1 af 6.1.2015, s. 4.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/1613 af 10. september 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2015/31), EUT L 249 af 25.9.2015, s. 28.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2017/102 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/3), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 55.
  3. Afgørelse ECB/2014/45. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 13.1.2017.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2017/1361 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/15), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 24.
 8. ECB's afgørelse (EU) 2015/300 af 10. Februar 2015 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
 9. ECB's afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/10), EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/33), EUT L 303 af 20.11.2015, s. 106.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2015/2464 af 16. december 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/48), EUT L 344 af 30.12.2015, s. 1.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2016/702 af 18. april 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2016/8), EUT L 121 af 11.5.2016, s. 24.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2017/100 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 51.
  5. Afgørelse ECB/2015/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.2.2017.
 10. ECB's afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79 af 17.3.2016, s. 41.
 11. ECB's afgørelse af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer  (ECB/2016/16), EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/103 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/4), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 57.
  2. Afgørelse ECB/2016/16. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 13.1.2017.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 20.
 12. ECB's afgørelse (EU) 2016/1041 af 22. juni 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169 af 28.6.2016, s. 14.

Retsakter, der ikke længere er gældende

 1. ECB's forordning (EF) nr. 1053/2008 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed (ECB/2008/11), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 17.
 2. ECB's afgørelse af 14. november 2008 om gennemførelse af forordning ECB/2008/11 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/15), EUT L 309 af 20.11.2008, s. 8.
 3. ECB's retningslinje af 21. november 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/18), EUT L 314 af 25.11.2008, s. 14.
  1. ECB's retningslinje af 10. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2008/18 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2009/24), EUT L 330 af 16.12.2009, s. 95.
  2. Retningslinje ECB/2008/18. Uofficiel konsolideret tekst [4 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  28.5.2010.
 4. ECB's Afgørelse af 2. juli 2009 om indførelse af programmet om køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2009/16), EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18.
 5. ECB's afgørelse af 3. november 2011 om indførelse af det andet program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer  (ECB/2011/17), EUT L 297 af 16.11.2011, s. 70.
 6. ECB's afgørelse af 27. februar 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2010/3 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat (ECB/2012/2), EUT L 59 af 1.3.2012, s. 36.Læs mere
 7. ECB's afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud  (ECB/2012/14), EUT L 199 af 26.7.2012, s. 26.Læs mere