Menu

EBC/2012/14

Decyzja EBC z dnia 18 lipca 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych  (EBC/2012/14)
Dz.U. L 199 z 26.7.2012, str. 26, pdf 807 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Dodatkowe informacje

  • 1
  •