ECB/2012/2

Sklep ECB z dne 27. februarja 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2010/3 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2012/2)
UL L 59, 1. 3. 2012, str. 36, pdf 804 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Dodatne informacije

  • 1
  •