BCE/2012/2

Decizia BCE din 27 februarie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2012/2)
JO L 59, 1.3.2012, p. 36, pdf 805 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Informaţii suplimentare

  • 1
  •