Menu

ECB/2012/2

ECB Lēmums (2012. gada 27. februāris), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/3 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2012/2)
OV L 59, 1.3.2012, 36. lpp., pdf 802 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Papildus informācija

  • 1
  •