Menu

ECB/2012/2

2012 m. vasario 27 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/2)
OL L 59, 2012 3 1, p. 36, pdf 801 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Papildoma informacija

  • 1
  •