EKP/2012/2

EKP:n päätös, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012, Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2010/3 kumoamisesta (EKP/2012/2)
EUVL L 59, 1.3.2012, s. 36, pdf 793 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Lisätietoja

  • 1
  •