ECB/2012/2

Rozhodnutí ECB ze dne 27. února 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2010/3 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2012/2)
Úř. věst. L 59, 1. 3. 2012, s. 36, pdf 805 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Dodatečné informace

  • 1
  •