BCE/2010/5

Decizia BCE din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5)
JO L 124, 20.5.2010, p. 8, pdf 811 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv