EKP/2010/5

EKP:n päätös, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/5)
EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8, pdf 798 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv