1. ECB:s förordning (EG) nr 1053/2008 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2008/11), EUT L 282, 25.10.2008, s. 17.
  2. ECB:s beslut av den 14 november 2008 om genomförande av förordning ECB/2008/11 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2008/15), EUT L 309, 20.11.2008, s. 8.
  3. ECB:s riktlinje av den 21 november 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2008/18), EUT L 314, 25.11.2008, s. 14.
    1. ECB:s riktlinje av den 10 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2008/18 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2009/24), EUT L 330, 16.12.2009, s. 95.
    2. Riktlinje ECB/2008/18. Inofficiell konsoliderad version [4 a) - b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå. 28.5.2010.
  4. ECB:s beslut av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2009/16), EUT L 175, 4.7.2009, s. 18.
  5. ECB:s beslut av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2011/17), EUT L 297, 16.11.2011, s. 70.
  6. ECB:s beslut av den 27 februari 2012 om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten  (ECB/2012/2), EUT L 59, 1.3.2012, s. 36.Ytterligare information
  7. ECB:s beslut av den 18 juli 2012 om upphävande av beslut ECB/2012/3 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte  (ECB/2012/14), EUT L 199, 26.7.2012, s. 26.Ytterligare information