ECB/2014/31

 1. ECB:s riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/31), 18.7.2014.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning)  (ECB/2013/4), EUT L 95, 5.4.2013, s. 23.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2012/18), EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 2 augusti 2012 om upphävande av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/17), EUT L 218, 15.8.2012, s. 19.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 14 december 2011 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2011/25), EUT L 341, 22.12.2011, s. 65.
     2. ECB:s beslut av den 21 mars 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2012/4), EUT L 91, 29.3.2012, s. 27.
     3. ECB:s beslut av den 28 juni 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/11), EUT L 175, 5.7.2012, s. 17.
     4. ECB:s beslut av den 3 juli 2012 om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2012/12), EUT L 186, 14.7.2012, s. .
   2. ECB:s riktlinje av den 10 oktober 2012 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/23), EUT L 284, 17.10.2012, s. 14.
   3. Riktlinje ECB/2012/18. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå , 9.11.2012.
   4. ECB:s riktlinje av den 23 januari 2013 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), EUT L 34, 5.2.2013, s. 18.
  2. ECB:s riktlinje av den 12 mars 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166, 5.6.2014, s. 42.