Menu

ECB/2014/31

 1. Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev)  (ECB/2013/4), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 23.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2012/18), UL L 218, 15. 8. 2012, str. 20.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 2. avgusta 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/17), UL L 218, 15. 8. 2012, str. 19.
     1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 14. decembra 2011 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2011/25), UL L 341, 22. 12. 2011, str. 65.
     2. Sklep ECB z dne 21. marca 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/4), UL L 91, 29. 3. 2012, str. 27.
     3. Sklep ECB z dne 28. junija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/11), UL L 175, 5. 7. 2012, str. 17.
     4. Sklep ECB z dne 3. julija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/12), UL L 186, 14. 7. 2012, str. .
   2. Smernica ECB z dne 10. oktobra 2012 o spremembah Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2012/23), UL L 284, 17. 10. 2012, str. 14.
   3. Smernica ECB/2012/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 9. 11. 2012.
   4. Smernica ECB z dne 23. januarja 2013 o spremembi Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/2), UL L 34, 5. 2. 2013, str. 18.
  2. Smernica ECB z dne 12. marca 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2014/12), UL L 166, 5. 6. 2014, str. 42.