ECB/2014/31

 1. Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2012/18), Ú. v. EÚ L 218, 15. 8. 2012, s. 20.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 2. augusta 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/17), Ú. v. EÚ L 218, 15. 8. 2012, s. 19.
     1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 14. decembra 2011 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2011/25), Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011, s. 65.
     2. Rozhodnutie ECB z 21. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/4), Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2012, s. 27.
     3. Rozhodnutie ECB z 28. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/11), Ú. v. EÚ L 175, 5. 7. 2012, s. 17.
     4. Rozhodnutie ECB z 3. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/12), Ú. v. EÚ L 186, 14. 7. 2012, s. .
   2. Usmernenie ECB z 10. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2012/23), Ú. v. EÚ L 284, 17. 10. 2012, s. 14.
   3. Usmernenie ECB/2012/18. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , 9. 11. 2012.
   4. Usmernenie ECB z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), Ú. v. EÚ L 34, 5. 2. 2013, s. 18.
  2. Usmernenie ECB z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9  (ECB/2014/12), Ú. v. EÚ L 166, 5. 6. 2014, s. 42.