BCE/2014/31

 1. Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31), 18.7.2014.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2013/4), JO L 95, 5.4.2013, p. 23.
   1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 2 august 2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2012/18), JO L 218, 15.8.2012, p. 20.
    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 2 august 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2012/17), JO L 218, 15.8.2012, p. 19.
     1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 14 decembrie 2011 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2011/25), JO L 341, 22.12.2011, p. 65.
     2. Decizia BCE din 21 martie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/4), JO L 91, 29.3.2012, p. 27.
     3. Decizia BCE din 28 iunie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2012/11), JO L 175, 5.7.2012, p. 17.
     4. Decizia BCE din 3 iulie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/12), JO L 186, 14.7.2012, p. .
   2. Orientarea BCE din 10 octombrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2012/23), JO L 284, 17.10.2012, p. 14.
   3. Orientarea BCE/2012/18. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 9.11.2012.
   4. Orientarea BCE din 23 ianuarie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/2) (BCE/2013/2), JO L 34, 5.2.2013, p. 18.
  2. Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2014/12), JO L 166, 5.6.2014, p. 42.