EBC/2014/31

 1. Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31), 18.7.2014.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (wersja przekształcona) (EBC/2013/4)  (EBC/2013/4), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 23.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2012/18), Dz.U. L 218 z 15.8.2012, str. 20.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 2 sierpnia 2012 r. uchylająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2012/17), Dz.U. L 218 z 15.8.2012, str. 19.
     1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2011/25), Dz.U. L 341 z 22.12.2011, str. 65.
     2. Decyzja EBC z dnia 21 marca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/4), Dz.U. L 91 z 29.3.2012, str. 27.
     3. Decyzja EBC z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2012/11), Dz.U. L 175 z 5.7.2012, str. 17.
     4. Decyzja EBC z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/12), Dz.U. L 186 z 14.7.2012, str. .
   2. Wytyczne EBC z dnia 10 października 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2012/23), Dz.U. L 284 z 17.10.2012, str. 14.
   3. Wytyczne EBC/2012/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 9.11.2012.
   4. Wytyczne EBC z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2013/2) (EBC/2013/2), Dz.U. L 34 z 5.2.2013, str. 18.
  2. Wytyczne EBC z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/12), Dz.U. L 166 z 5.6.2014, str. 42.