ECB/2014/31

 1. Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2013 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (herschikking)(ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 23.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 2 augustus 2012 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2012/18), PB L 218 van 15.8.2012, blz. 20.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 2 augustus 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2012/17), PB L 218 van 15.8.2012, blz. 19.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 14 december 2011 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2011/25), PB L 341 van 22.12.2011, blz. 65.
     2. Besluit van de ECB van 21 maart 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/4), PB L 91 van 29.3.2012, blz. 27.
     3. Besluit van de ECB van 28 juni 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2012/11), PB L 175 van 5.7.2012, blz. 17.
     4. Besluit van de ECB van 3 juli 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/12), PB L 186 van 14.7.2012, blz. .
   2. Richtsnoer van de ECB van 10 oktober 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2012/23), PB L 284 van 17.10.2012, blz. 14.
   3. Richtsnoer ECB/2012/18. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst, 9.11.2012.
   4. Richtsnoer van de ECB van 23 januari 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), PB L 34 van 5.2.2013, blz. 18.
  2. Richtsnoer van de ECB van 12 maart 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/4 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9  (ECB/2014/12), PB L 166 van 5.6.2014, blz. 42.