BĊE/2014/31

 1. Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/31), 18.7.2014.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja gwida tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni)  (BĊE/2013/4), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 23.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2012 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (BĊE/2012/18), ĠU L 218, 15.8.2012, pġ. 20.
    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2012 li tħassar id-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2012/17), ĠU L 218, 15.8.2012, pġ. 19.
     1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2011/25), ĠU L 341, 22.12.2011, pġ. 65.
     2. Deċizjoni tal-BĊE tal- 21 ta’ Marzu 2012 li temenda Deċiżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/4), ĠU L 91, 29.3.2012, pġ. 27.
     3. Deċizjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2012/11), ĠU L 175, 5.7.2012, pġ. 17.
     4. Deċizjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Lulju 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2011/25 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/12), ĠU L 186, 14.7.2012, pġ. .
   2. Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Ottubru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/18 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2012/23), ĠU L 284, 17.10.2012, pġ. 14.
   3. Linja Gwida BĊE/2012/18.Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 9.11.2012.
   4. Linja gwida tal-BĊE tat-23 ta’ Jannar 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/18 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2013/2) (BĊE/2013/2), ĠU L 34, 5.2.2013, pġ. 18.
  2. Linja Gwida tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/4 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (BĊE/2014/12), ĠU L 166, 5.6.2014, pġ. 42.