ECB/2014/31

 1. ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne ( 2013. gada 20. marts ) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OV L 95, 5.4.2013, 23. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2012. gada 2. augusts) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2012/18), OV L 218, 15.8.2012, 20. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 2. augusts), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/17), OV L 218, 15.8.2012, 19. lpp..
     1. uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 14. decembris) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2011/25), OV L 341, 22.12.2011, 65. lpp..
     2. ECB Lēmums ( 2012. gada 21. marts ), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/4), OV L 91, 29.3.2012, 27. lpp..
     3. ECB Lēmums (2012. gada 28. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/11), OV L 175, 5.7.2012, 17. lpp..
     4. ECB Lēmums (2012. gada 3. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/12), OV L 186, 14.7.2012, . lpp..
   2. ECB Pamatnostādne (2012. gada 10. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2012/23), OV L 284, 17.10.2012, 14. lpp..
   3. Pamatnostādne ECB/2012/18. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs, 9.11.2012.
   4. ECB Pamatnostādne (2013. gada 23. janvāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), OV L 34, 5.2.2013, 18. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2014. gada 12. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OV L 166, 5.6.2014, 42. lpp..