ECB/2014/31

 1. 2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 2014 7 18.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2013 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (nauja redakcija) (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OL L 95, 2013 4 5, p. 23.
   1. Nebegalioja: 2012 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2012/18), OL L 218, 2012 8 15, p. 20.
    1. Nebegalioja: 2012 m. rugpjūčio 2 d. ECB sprendimas, kurio panaikinamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/17), OL L 218, 2012 8 15, p. 19.
     1. Nebegalioja: 2011 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2011/25), OL L 341, 2011 12 22, p. 65.
     2. 2012 m. kovo 21 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/4), OL L 91, 2012 3 29, p. 27.
     3. 2012 m. birželio 28 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/11), OL L 175, 2012 7 5, p. 17.
     4. 2012 m. liepos 3 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2012/12), OL L 186, 2012 7 14, p. .
   2. 2012 m. spalio 10 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2012/23), OL L 284, 2012 10 17, p. 14.
   3. Gairės ECB/2012/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras , 2012 11 9.
   4. 2013 m. sausio 23 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), OL L 34, 2013 2 5, p. 18.
  2. 2014 m. kovo 12 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OL L 166, 2014 6 5, p. 42.