EKP/2014/31

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31), 18.7.2014.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013 , eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2013/4)  (EKP/2013/4), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2012/18), EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 2 päivänä elokuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 kumoamisesta (EKP/2012/17), EUVL L 218, 15.8.2012, s. 19.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä  (EKP/2011/25), EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.
     2. EKP:n päätös, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012 , eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta  (EKP/2012/4), EUVL L 91, 29.3.2012, s. 27.
     3. EKP:n päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta (EKP/2012/11), EUVL L 175, 5.7.2012, s. 17.
     4. EKP:n päätös, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta  (EKP/2012/12), EUVL L 186, 14.7.2012, s. .
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä lokakuuta 2012, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta  (EKP/2012/23), EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14.
   3. Suuntaviivat EKP/2012/18. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 9.11.2012.
   4. EKP:n suuntaviivat, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta (EKP/2013/2) (EKP/2013/2), EUVL L 34, 5.2.2013, s. 18.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta annettujen suuntaviivojen EKP/2013/4 muuttamisesta (EKP/2014/12), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 42.