Menu

EKP/2014/31

 1. EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/31), 18.7.2014.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (EKP/2013/4), 20. märts 2013 (EKP/2013/4), ELT L 95, 5.4.2013, lk 23.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 2. august 2012  (EKP/2012/18), ELT L 218, 15.8.2012, lk 20.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 2. august 2012 (EKP/2012/17), ELT L 218, 15.8.2012, lk 19.
     1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 14. detsember 2011  (EKP/2011/25), ELT L 341, 22.12.2011, lk 65.
     2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 21. märts 2012  (EKP/2012/4), ELT L 91, 29.3.2012, lk 27.
     3. EKP otsus, 28. juuni 2012, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2012/11), ELT L 175, 5.7.2012, lk 17.
     4. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 3. juuli 2012  (EKP/2012/12), ELT L 186, 14.7.2012, lk .
   2. EKP suunis, 10. oktoober 2012, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2012/23), ELT L 284, 17.10.2012, lk 14.
   3. Suunis EKP/2012/18. MItteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt, 9.11.2012.
   4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 23. jaanuar 2013 (EKP/2013/2) (EKP/2013/2), ELT L 34, 5.2.2013, lk 18.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 12. märts 2014 (EKP/2014/12), ELT L 166, 5.6.2014, lk 42.