ECB/2014/31

 1. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2013/4) (ECB/2013/4), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2012/18), EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 2. august 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2012/17), EUT L 218 af 15.8.2012, s. 19.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 14. december 2011 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2011/25), EUT L 341 af 22.12.2011, s. 65.
     2. ECB's afgørelse af 21. marts 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/4), EUT L 91 af 29.3.2012, s. 27.
     3. ECB's afgørelse af 28. juni 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2012/11), EUT L 175 af 5.7.2012, s. 17.
     4. ECB's afgørelse af 3. juli 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/12), EUT L 186 af 14.7.2012, s. .
   2. ECB's retningslinje af 10. oktober 2012 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2012/23), EUT L 284 af 17.10.2012, s. 14.
   3. Retningslinje ECB/2012/18. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 9.11.2012.
   4. ECB's retningslinje af 23. januar 2013 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), EUT L 34 af 5.2.2013, s. 18.
  2. ECBs retningslinje af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166 af 5.6.2014, s. 42.