ECB/2014/31

 1. Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění), ECB/2013/4 (ECB/2013/4), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
   1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2012/18), Úř. věst. L 218, 15. 8. 2012, s. 20.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 2. srpna 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2012/17), Úř. věst. L 218, 15. 8. 2012, s. 19.
     1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2011 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2011/25), Úř. věst. L 341, 22. 12. 2011, s. 65.
     2. Rozhodnutí ECB ze dne 21. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/4), Úř. věst. L 91, 29. 3. 2012, s. 27.
     3. Rozhodnutí ECB ze dne 28. června 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2012/11), Úř. věst. L 175, 5. 7. 2012, s. 17.
     4. Rozhodnutí ECB ze dne 3. července 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/12), Úř. věst. L 186, 14. 7. 2012, s. .
   2. Obecné zásady ECB ze dne 10. října 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2012/23), Úř. věst. L 284, 17. 10. 2012, s. 14.
   3. Obecné zásady ECB/2012/18. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, 9. 11. 2012.
   4. Obecné zásady ECB ze dne 23. ledna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), Úř. věst. L 34, 5. 2. 2013, s. 18.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 12. března 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2014/12), Úř. věst. L 166, 5. 6. 2014, s. 42.