EKP/2019/31

  1. EKP otsus (EL) 2019/1743 15. oktoober 2019, ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31), ELT L 267, 21.10.2019, lk 12.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/23), ELT L 168, 5.6.2014, lk 115.