Upphandling

 1. ECB:s beslut av den 3 juli 2007 om regler för upphandling  (ECB/2007/5), EUT L 184, 14.7.2007, s. 34.
  1. ECB:s beslut av den 27 januari 2009 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2009/2), EUT L 51, 24.2.2009, s. 10.
  2. ECB:s beslut av den 27 juli 2010 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2010/8), EUT L 238, 9.9.2010, s. 14.
  3. ECB:s beslut av den 19 juni 2012 om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling  (ECB/2012/10), EUT L 178, 10.7.2012, s. 14.
  4. Beslut ECB/2007/5. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå  1.9.2012.
 2. ECB:s beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling  (ECB/2016/2), EUT L 45, 20.2.2016, s. 15.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2016/956 av den 7 juni 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) om regler för upphandling  (ECB/2016/17), EUT L 159, 16.6.2016, s. 21.
  2. PLEASE TRANSLATE: Beslut ECB/2016/2 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  7.6.2016.