Upphandling

  1. ECB:s beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling  (ECB/2016/2), EUT L 45, 20.2.2016, s. 15.Ytterligare information
    1. ECB:s beslut (EU) 2016/956 av den 7 juni 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) om regler för upphandling  (ECB/2016/17), EUT L 159, 16.6.2016, s. 21.
    2. PLEASE TRANSLATE: Beslut ECB/2016/2 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  7.6.2016.
    3. ECB:s beslut (EU) 2020/380 av den 18 februari 2020 om ändring av beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling (ECB/2020/10), EUT L 69, 9.3.2020, s. 41.
  2. ECB:s beslut av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319, 29.11.2008, s. 76.
    1. ECB:s beslut (EU) 2016/21 av den 23 december 2015 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6, 9.1.2016, s. 5.