Javna naročila

  1. Sklep ECB (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 15.Dodatne informacije
    1. Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
    2. Sklep ECB/2016/2 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 6. 2016.
    3. Sklep ECB (EU) 2020/380 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2020/10), UL L 69, 9. 3. 2020, str. 41.
  2. Sklep ECB z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema  (ECB/2008/17), UL L 319, 29. 11. 2008, str. 76.
    1. Sklep ECB (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51), UL L 6, 9. 1. 2016, str. 5.