Javna naročila

 1. Sklep ECB z dne 3. julija 2007 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2007/5), UL L 184, 14. 7. 2007, str. 34.
  1. Sklep ECB z dne 27. januarja 2009 o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2009/2), UL L 51, 24. 2. 2009, str. 10.
  2. Sklep ECB z dne 27. julija 2010 o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2010/8), UL L 238, 9. 9. 2010, str. 14.
  3. Sklep ECB z dne 19. junija 2012 o spremembi Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2012/10), UL L 178, 10. 7. 2012, str. 14.
  4. Sklep ECB/2007/5. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  1. 9. 2012.
 2. Sklep ECB (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 15.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
  2. Sklep ECB/2016/2 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 6. 2016.