Obstarávanie

 1. Rozhodnutie ECB z 3. júla 2007 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2007/5), Ú. v. EÚ L 184, 14. 7. 2007, s. 34.
  1. Rozhodnutie ECB z 27. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2009/2), Ú. v. EÚ L 51, 24. 2. 2009, s. 10.
  2. Rozhodnutie ECB z 27. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2010/8), Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010, s. 14.
  3. Rozhodnutie ECB z 19. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2012/10), Ú. v. EÚ L 178, 10. 7. 2012, s. 14.
  4. Rozhodnutie ECB/2007/5. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 1. 9. 2012.
 2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2016/2), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
  2. Rozhodnutie ECB/2016/2 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 6. 2016.