Achiziții

 1. Decizia BCE din 3 iulie 2007 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2007/5), JO L 184, 14.7.2007, p. 34.
  1. Decizia BCE din 27 ianuarie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2009/2), JO L 51, 24.2.2009, p. 10.
  2. Decizia BCE din 27 iulie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2010/8), JO L 238, 9.9.2010, p. 14.
  3. Decizia BCE din 19 iunie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile  (BCE/2012/10), JO L 178, 10.7.2012, p. 14.
  4. Decizia BCE/2007/5. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  1.9.2012.
 2. Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2), JO L 45, 20.2.2016, p. 15.Informaţii suplimentare
  1. Decizia BCE din 7 iunie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2016/17), JO L 159, 16.6.2016, p. 21.
  2. Decizia BCE/2016/2 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 7.6.2016.