Achiziții

  1. Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2), JO L 45, 20.2.2016, p. 15.Informaţii suplimentare
    1. Decizia BCE din 7 iunie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2016/17), JO L 159, 16.6.2016, p. 21.
    2. Decizia BCE/2016/2 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 7.6.2016.
    3. Decizia (UE) 2020/380 a BCE din 18 februarie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2020/10), JO L 69, 9.3.2020, p. 41.
  2. Decizia BCE din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului  (BCE/2008/17), JO L 319, 29.11.2008, p. 76.
    1. Decizia (UE) 2016/21 a BCE din 23 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2015/51), JO L 6, 9.1.2016, p. 5.