Zamówienia publiczne

  1. Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.Dodatkowe informacje
    1. Decyzja EBC (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 21.
    2. Decyzja EBC/2016/2 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.6.2016.
    3. Decyzja EBC (UE) 2020/380 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 określającą zasady udzielania zamówień (EBC/2020/10), Dz.U. L 69 z 9.3.2020, str. 41.
  2. Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17), Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str. 76.
    1. Decyzja EBC (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51), Dz.U. L 6 z 9.1.2016, str. 5.