Zamówienia publiczne

 1. Decyzja EBC z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2007/5), Dz.U. L 184 z 14.7.2007, str. 34.
  1. Decyzja EBC z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2009/2), Dz.U. L 51 z 24.2.2009, str. 10.
  2. Decyzja EBC z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2010/8), Dz.U. L 238 z 9.9.2010, str. 14.
  3. Decyzja EBC z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2012/10), Dz.U. L 178 z 10.7.2012, str. 14.
  4. Decyzja EBC/2007/5. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 1.9.2012.
 2. Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 21.
  2. Decyzja EBC/2016/2 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.6.2016.