Aanbesteding

 1. Besluit van de ECB van 3 juli 2007 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2007/5), PB L 184 van 14.7.2007, blz. 34.
  1. Besluit van de ECB van 27 januari 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2009/2), PB L 51 van 24.2.2009, blz. 10.
  2. Besluit van de ECB van 27 juli 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2010/8), PB L 238 van 9.9.2010, blz. 14.
  3. Besluit van de ECB van 19 juni 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2012/10), PB L 178 van 10.7.2012, blz. 14.
  4. Besluit ECB/2007/5. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  1.9.2012.
 2. Besluit (EU) 2016/245 van de ECB van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2016/2), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 15.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2016/956 van de ECB van 7 juni 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/17), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 21.
  2. Besluit ECB/2016/2 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  7.6.2016.