Akkwist

  1. Deċiżjoni (UE) 2016/245 tal-BĊE li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  (BĊE/2016/2), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 15.Aktar tagħrif
    1. Deċiżjoni (UE) 2016/956 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 (BĊE/2016/2) li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2016/17), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 21.
    2. Deċiżjoni BĊE/2016/2 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  7.6.2016.
    3. Deċiżjoni (UE) 2020/380 tal-BĊE tat-18 ta’ Frar 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2020/10), ĠU L 69, 9.3.2020, pġ. 41.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Novembru 2008 li twaqqaf il-qafas għall-akkwist konġunt tal-Ewrosistema  (BĊE/2008/17), ĠU L 319, 29.11.2008, pġ. 76.
    1. Deċiżjoni (UE) 2016/21 tal-BĊE tat-23 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/17 li tistabbilixxi l-qafas għall-akkwisti konġunti tal-Eurosistema (BĊE/2015/51), ĠU L 6, 9.1.2016, pġ. 5.