Akkwist

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2007/5), ĠU L 184, 14.7.2007, pġ. 34.
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta' Jannar 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2009/2), ĠU L 51, 24.2.2009, pġ. 10.
  2. Deċizjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Lulju 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2010/8), ĠU L 238, 9.9.2010, pġ. 14.
  3. Deċizjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/5 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2012/10), ĠU L 178, 10.7.2012, pġ. 14.
  4. Deċiżjoni BĊE/2007/5. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  1.9.2012.
 2. Deċiżjoni (UE) 2016/245 tal-BĊE li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  (BĊE/2016/2), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 15.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni (UE) 2016/956 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 (BĊE/2016/2) li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2016/17), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 21.
  2. Deċiżjoni BĊE/2016/2 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  7.6.2016.