Iepirkums

 1. ECB Lēmums (2007. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2007/5), OV L 184, 14.7.2007, 34. lpp..
  1. ECB Lēmums (2009. gada 27. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2009/2), OV L 51, 24.2.2009, 10. lpp..
  2. ECB Lēmums ( 2010. gada 27. jūlijs ), kurš groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2010/8), OV L 238, 9.9.2010, 14. lpp..
  3. ECB Lēmums (2012. gada 19. jūnijs), kas groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2012/10), OV L 178, 10.7.2012, 14. lpp..
  4. Lēmums ECB/2007/5. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  1.9.2012.
 2. ECB Lēmums (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/2), OV L 45, 20.2.2016, 15. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (ES) 2016/956 (2016. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/17), OV L 159, 16.6.2016, 21. lpp..
  2. Lēmums ECB/2016/22 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.6.2016.