Viešieji pirkimai

 1. 2007 m. liepos 3 d. ECB sprendimas, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2007/5), OL L 184, 2007 7 14, p. 34.
  1. 2009 m. sausio 27 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/5, nustatantį pirkimų taisykles (ECB/2009/2), OL L 51, 2009 2 24, p. 10.
  2. 2010 m. liepos 27 d. ECB sprendimas dėl Sprendimo ECB/2007/5, nustatančio pirkimų taisykles, dalinio keitimo  (ECB/2010/8), OL L 238, 2010 9 9, p. 14.
  3. 2012 m. birželio 19 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/5, nustatantis pirkimų taisykles  (ECB/2012/10), OL L 178, 2012 7 10, p. 14.
  4. Sprendimas ECB/2007/5. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2012 9 1.
 2. 2016 m. vasario 9 d. ECB sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2), OL L 45, 2016 2 20, p. 15.Papildoma informacija
  1. 2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
  2. Sprendimas ECB/2016/2 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 6 7.