Közbeszerzés

  1. A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 EKBi határozat (EKB/2016/2), HL L 45., 2016.2.20., 15. o.Kiegészítő információ
    1. A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról szóló, 2016. június 7-i EKBi határozat (EKB/2016/17), HL L 159., 2016.6.16., 21. o.
    2. EKB/2016/2 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.6.7.
    3. Az EKB (EU) 2020/380 határozata (2020. február 18.) a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról (EKB/2020/10), HL L 69., 2020.3.9., 41. o.
  2. Az EKB határozata (2008. november 17.) az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról  (EKB/2008/17), HL L 319., 2008.11.29., 76. o.
    1. Az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17 határozat módosításáról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/21 EKBi határozat (EKB/2015/51), HL L 6., 2016.1.9., 5. o.