Nabava

  1. Odluka (EU) 2016/245 ESB-a o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/2), SL L 45, 20.2.2016., str. 15.
    1. Odluka (EU) 2016/956 ESB od 7. lipnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2) o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/17), SL L 159, 16.6.2016., str. 21.
    2. Odluka ESB/2016/2 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  7.6.2016.
    3. Odluka (EU) 2020/380 ESB od 18. veljače 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2020/10), SL L 69, 9.3.2020., str. 41.
  2. Odluka ESB od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2008/17), SL L 319, 29.11.2008., str. 76.
    1. Odluka (EU) 2016/21 ESB od 23. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2015/51), SL L 6, 9.1.2016., str. 5.