Hankinnat

  1. EKP:n päätös (EU) 2016/245 hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2016/2), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15.Lisätietoja
    1. EKP:n päätös (EU) 2016/956, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) muuttamisesta (EKP/2016/17), EUVL L 159, 16.6.2016, s. 21.
    2. Päätös EKP/2016/2 - Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  7.6.2016.
    3. EKP:n päätös (EU) 2020/380, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 muuttamisesta (EKP/2020/10), EUVL L 69, 9.3.2020, s. 41.
  2. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2008, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä  (EKP/2008/17), EUVL L 319, 29.11.2008, s. 76.
    1. EKP:n päätös (EU) 2016/21, annettu 23 päivänä joulukuuta 2015, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä tehdyn päätöksen EKP/2008/17 muuttamisesta (EKP/2015/51), EUVL L 6, 9.1.2016, s. 5.