Hankinnat

 1. EKP:n päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2007, hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2007/5), EUVL L 184, 14.7.2007, s. 34.
  1. EKP:n päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2009, hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2009/2), EUVL L 51, 24.2.2009, s. 10.
  2. EKP:n päätös, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2010 , hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2010/8), EUVL L 238, 9.9.2010, s. 14.
  3. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2012, hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta  (EKP/2012/10), EUVL L 178, 10.7.2012, s. 14.
  4. Päätös EKP/2007/5. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  1.9.2012.
 2. EKP:n päätös (EU) 2016/245 hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2016/2), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös (EU) 2016/956, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) muuttamisesta (EKP/2016/17), EUVL L 159, 16.6.2016, s. 21.
  2. Päätös EKP/2016/2 - Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  7.6.2016.